Teken de petitie voor subsidie voor ons Dorpshart!

Helaas grijpt Oosterhout naast de subsidie voor een hernieuwd dorpshart in Oosterhout. Het verzoek dat de dorpsraad heeft voldoet aan de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, maar de subsidiepot is te klein. 16 Initiatieven, waaronder het onze, vallen daardoor buiten de boot. Het bestuur van de kleine kernen Gelderland (DKK) wil ons […]

Dorpsraadfonds

Als u aanspraak wilt maken op het Dorpsraadfonds, dan kunt u bijgevoegde formulier gebruiken. U kunt het daarna bij het secretariaat inleveren (adres zie Dorpsgeluiden), of emailen naar bestuur@dorpsraadoosterhout.nl.

Bestemmingsplan Groot Oosterhout van kracht

Groen licht voor tweede grote bouwlocatie (6 januari 2011) Onlangs is het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Oosterhout van kracht geworden. Dat maakt de bouw van circa 1500 woningen mogelijk ten oosten van de Griftdijk. De voorbereidende activiteiten zijn al gestart; de bouwwerkzaamheden starten begin volgend jaar. http://www.waalsprong.nl/news_detail.asp?news_id=712