Aankondiging openbare vergadering 2016 en nieuwjaarsreceptie

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 13 januari 2016 Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee Graag nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor deze vergadering. Agenda 1 Opening2 Notulen openbare vergadering 14 oktober 20153 Mededelingen4 Proces en stand van zaken verkeersstructuur WaalsprongToelichting […]

Teken de petitie voor subsidie voor ons Dorpshart!

Helaas grijpt Oosterhout naast de subsidie voor een hernieuwd dorpshart in Oosterhout. Het verzoek dat de dorpsraad heeft voldoet aan de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, maar de subsidiepot is te klein. 16 Initiatieven, waaronder het onze, vallen daardoor buiten de boot. Het bestuur van de kleine kernen Gelderland (DKK) wil ons […]

Dorpsraadfonds

Als u aanspraak wilt maken op het Dorpsraadfonds, dan kunt u bijgevoegde formulier gebruiken. U kunt het daarna bij het secretariaat inleveren (adres zie Dorpsgeluiden), of emailen naar bestuur@dorpsraadoosterhout.nl.