Welkom!

De Vereniging Dorpsraad Oosterhout is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Overbetuwe. Als dorpsraad streven wij ernaar om de leefbaarheid en veiligheid te houden of te verbeteren voor alle dorpsbewoners en tegelijkertijd ervoor te waken dat het dorpskarakter zo goed mogelijk behouden blijft.

Het bestuur van de Dorpsraad Oosterhout zet zich in om de algemene belangen van alle inwoners van ons dorp te behartigen. Wij zijn een gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners.

Door het organiseren van openbare vergaderingen proberen wij u zo goed mogelijk te informeren én te signaleren welke zaken er spelen binnen onze vereniging en dorp.

Het bestuur van de Dorpsraad doet dit alles met veel plezier en passie. Samen staan we sterk en vormen we een eenheid om het verschil te kunnen maken.

Bestuur Dorpsraad Oosterhout.