Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg.

Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong Informatiecentrum en facebook wordt er gecommuniceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u met Gemeente Nijmegen in gesprek? Dan kunt u contact opnemen  met Laura van Breda, Omgevingsmanager Gemeente Nijmegen, via telefoonnummer: 06 – 29674088 of e-mailadres: l.van.breda@nijmegen.nl.

Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft concrete plannen voor het ontwikkelen van De Grift. Dit bedrijventerrein is onder te verdelen in een drietal deelgebieden, Noord, Zuid en West. Realisatie van dit bedrijventerrein zal grote invloed hebben op de verkeersstromen op de Stationsstraat, op en rond de Griftdijk en verderop richting Elst en knoop 38 bij de A15. Zo zijn er plannen om de rotonde aan de Stationsstraat (bij het tankstation) te vervangen door een kruispunt met stoplichten. Stoplichten zijn verder gepland bij de in-/uitrit naar bedrijventerrein Rietgraaf en bedrijventerrein De Grift Noord en ook bij de afslag buurtschap Reeth. Tezamen met de al aanwezige stoplichten naar de A15 betekent dit dat wij vanuit Oosterhout naar Elst zes stoplichten tegen zullen komen.

De kruising Stationsstraat-Griftdijk is door de gemeente Nijmegen ingetekend met zes rijstroken op de Griftdijk en drie rijstroken in de Stationsstraat. In de Stationsstraat zijn verder een fietspad met fietsverkeer in twee richtingen én een voetpad ingetekend. Door de gemeente Overbetuwe zijn vooralsnog geen wijzigingen ingetekend voor de Stationsstraat. De Dorpsraad heeft geen idee waar de ruimte vandaan moet komen om dit te realiseren en vraagt zich bovendien af hoe het nieuwe fietspad (twee richtingen) aan gaat sluiten op het bestaande fietspad (één richting).

 

Informatie

Informatie kunt u vinden via de volgende links:

Document Nijmegen – Gebiedsvisie de Grift – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Bedrijventerrein De Grift – MijnWijkplan

Bedrijventerrein De Grift – Dossier De Grift – Dossiers – Over de gemeente – Gemeente Nijmegen