Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk

Beste mensen,

Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is.

Programma

1.       Welkom door Hans Bolland en Ruud Geerts

·         Doel van de avond

·         Introductie van de sprekers

2.       Inleiding door wethouder Rik van den Ham

3.       Voorgeschiedenis door Hans Bolland

4.       Uitleg projectplan Dorpshart en de deelprojecten

·         Inleiding door Theo Ahoud

·         Dorpshart, vlekkenplan en de deelprojecten door bureau O&O

5.       Nieuw dorpshuis in de kerk door bureau  Hylkema

·         Inhoud kerk + omgeving (tuin)

·         Sportzaal

6.       PAUZE EN RONDWANDELEN langs de kramen achterin de kerk

·         Voor nadere informatie

·         Vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld, worden later beantwoord

·         Als je in het vervolg betrokken wilt blijven: vul je emailadres in

7.       Plenair:

·         Reacties en conclusies

·         Slotwoordje van de wethouder

·         Hoe, en wat gebeurt er, verder

8.       Sluiting

 

 

Deze uitnodiging gaat naar alle groeperingen en organisaties die betrokken zijn bij Oosterhout, evenals naar de omwonenden van het Hart van Oosterhout. Het lukte helaas niet om alle inwoners apart uit te nodigen, dus geef deze uitnodiging door naar anderen in en buiten je organisatie.

IEDEREEN UIT OOSTERHOUT IS VAN HARTE WELKOM!!

Tot 29 juni!

Hans Bolland en Ruud Geerts (mede namens de Dorpsraad)

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout
Datum: dinsdag 27 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Binnengekomen post en mededelingen.
3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.
4. Verslag kascommissie.
5. Benoeming leden nieuwe kascommissie.
6. Rooster van aftreden bestuursleden.
7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.
8. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
a. Werkgroep Wonen;
b. Werkgroep Leefomgeving;
c. Werkgroep Verkeer;
d. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn.
9. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente:

https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/

 

Project informatie:

Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten:

1) het bestaande bedrijfsterrein,

2) de uitbreiding,

3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.

 

Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook de informatie van 27 maart terug te vinden:

 

 1. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/bedrijventerrein-de-grift.
 2. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/uitbreiding-bedrijventerrein-de-grift.
 3. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/afslag-38.

 

Daarnaast is het volledige bestemmingsplan met alle bijlagen te vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

 

1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33000-ON01

2) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33600-ON01

 

Het beeldkwaliteitsplan is hier ook te vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP33600-ON01/b_NL.IMRO.0268.BP33600-ON01_rb3.pdf

 

Reageren kan via mijnwijkplan.nl alleen als je in Nijmegen woont. Mochten er vragen of reacties zijn, dan kan dat ook via het emailadres: degrift@nijmegen.nl.

 

 

 

 

Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 4 april 2023

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:           Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3)
 5. Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans Suurmond (DKK)
 6. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Verkeer
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg.

Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong Informatiecentrum en facebook wordt er gecommuniceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u met Gemeente Nijmegen in gesprek? Dan kunt u contact opnemen  met Laura van Breda, Omgevingsmanager Gemeente Nijmegen, via telefoonnummer: 06 – 29674088 of e-mailadres: l.van.breda@nijmegen.nl.

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.

 

Contactgegevens:

Ronald Klarenbeek

Wijkagent

06-22817857

Ronald.Klarenbeek@politie.nl

 

Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West

Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

 

 

Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken aan dit project.

In onderstaand document kunt u het advies lezen dat is opgesteld naar aanleiding van de vraag: “Wat is de meest optimale weginrichting van de Gastvrije Waaldijk in de gemeente Overbetuwe per type wegvlak (maatwerkoplossingen) voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp, rekening houdend met de bestaande kruinbreedte en de bouwstenen uit het project ‘Gastvrije Waaldijk?’

https://www.overbetuwe.nl/dsresource?objectid=bf2933e7-441d-401a-b2bc-d7af4468f53c&type=PDF

 

Werkzaamheden leidingnet

De afgelopen periode is Van Gelder op tal van plekken aan het werk, zo ook de komende week in Oosterhout.

Op maandag 7 en dinsdag 8 november vinden in de Dorpsstraat en in De Onderijen boringen plaats. De Dorpstraat is gedurende deze twee dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummers 81, 83 en 84. In De Onderijen staat de boringsmachine op de parkeerplaats en blijft de weg toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Van Gelder verwacht deze werkzaamheden te starten op maandagochtend 7.00 uur en op dinsdagmiddag 18.00 uur gereed te hebben. De boormachine(s) komen eind deze week al maar geven geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.

Er wordt een omleiding ingesteld, Oosterhoutsestraat <-> Peperstraat <-> Gansstraat.  Buslijn 3 blijft het dorp bedienen en zal keren op de Dorpsstraat/Gansstraat met behulp van een verkeersregelaar.

Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van Gelder:  Theo Brok via, 06 18 58 09 02

De omgeving is geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan ben ik via mail, telefoon of whatsapp te bereiken!

Met vriendelijke groet,

Karin Haase

Captandum bureau voor omgevingscommunicatie,

Heutinkstraat 118 | 7535BA ENSCHEDE | 06 4824 1455 | karin@captandum.nl | vrijdagmiddag vrij

 

 

 

Agenda Openbare vergadering 1 november 2022

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 1 november 2022

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift

De projectleiders van zowel de gemeente Nijmegen als Overbetuwe zijn uitgenodigd voor een toelichting en het beantwoorden van uw vragen

 1. Gastvrije Waaldijk, ontwikkelingen en voortgang
 2. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Tergouw
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 3. Vordering campagne verkeersveiligheid
 4. Rondvraag
 5. Sluiting