Duurzame tuinenroute Oosterhout – zaterdag 25 mei 10.00-13.00 uur

Op zaterdag 25 mei openen enkele tuineigenaren in Oosterhout hun tuin. Inwoners van Overbetuwe (maar ook andere bezoekers) zijn van harte welkom tussen 10.00 en 13.00 uur. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Elke tuin is mooi om te zien en is een voorbeeld van wat particulieren in hun eigen tuin doen om biodiversiteit te bevorderen, hittestress tegen te gaan en om te gaan met kwelwater. Iedere tuineigenaar heeft dit op een fraaie manier gedaan, maar elk in een andere stijl. Laat je inspireren door deze voorbeelden, de tuineigenaren geven graag uitleg.

 

Deelnemende tuinen

Peperstraat 37 – Mariël & Robert

Peperstraat 66 – Allan & André

Warmoesstraat 33 – Jaap

Pastoor Savenijelaan 18 – Nicole & Peter

 

In de tuinen zijn voorbeelden te zien zoals een vijver voor amfibieën, een bloemenweide voor vlinders en bijen en een stapelmuur op het zuiden voor warmte-minnende insecten. Er zijn voorbeelden van beplanting die ’s zomers weinig water nodig heeft in hoger gelegen delen van tuinen, maar ook beplanting die tegen natte voeten kan in delen waar ’s winters kwelwater kan staan. Er zijn voorbeelden te zien van een Sedum-dak, In alle tuinen staan bomen voor schaduw en wordt regenwater opgevangen in regentonnen.

 

Peperstraat 37 – Mariël & Robert

Een landschappelijke tuin van 4200 m2 met veel bomen, een grote kwelvijver en verhoogde perken voor vaste planten. Deze tuin is een oase voor vogels.

Peperstraat 66 – Allan & André

Een forse tuin van 4900 m2 met o.a. een stinzenplanten-bos, boomgaard, kas, wadi en heuvel. In deze tuin zijn veel verschillende micro-klimaten met o.a. een stapelmuur op het zuiden voor warmte-minnende planten en insecten.

 

Warmoesstraat 33 – Jaap

 

Een tuin van 220 m2 vol bijzondere planten waarmee de eigenaar ook kweekt. Er is een kas, verhoogde plantenbakken en een bijzonder Sedum-dak.

 

Pastoor Savenijelaan 18 – Nicole & Peter

 

 

 

Een 800 m2 grote tuin die grenst aan een oude bongerd met kwelsloot. In deze tuin zijn onder andere te vinden: een flinke vijver, een groen dak en veel inheemse bomen. Een deel van het gras wordt niet gemaaid zodat er volop wilde bloemen zijn voor insecten.

 

Openbare Vergadering 23 april 2024

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 23 april 2024

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  • Werkgroep Wonen
  • Werkgroep Leefomgeving
  • Werkgroep Verkeer
  • Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 5. Gastvrije Waaldijk
 6. Hart van Oosterhout
 7. Plannen nieuwe opzet Dorpsraad 2.0
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Nieuwjaarsborrel 16 januari 2024

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

Namens het bestuur van de Dorpsraad nodig ik u graag uit om samen met ons terug te kijken op 2023 en vooruit te kijken naar wat 2024 ons kan brengen. Dat doen we uiteraard onder het genot van een drankje.

Johan W. Plamont

 

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk

Beste mensen,

Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is.

Programma

1.       Welkom door Hans Bolland en Ruud Geerts

·         Doel van de avond

·         Introductie van de sprekers

2.       Inleiding door wethouder Rik van den Ham

3.       Voorgeschiedenis door Hans Bolland

4.       Uitleg projectplan Dorpshart en de deelprojecten

·         Inleiding door Theo Ahoud

·         Dorpshart, vlekkenplan en de deelprojecten door bureau O&O

5.       Nieuw dorpshuis in de kerk door bureau  Hylkema

·         Inhoud kerk + omgeving (tuin)

·         Sportzaal

6.       PAUZE EN RONDWANDELEN langs de kramen achterin de kerk

·         Voor nadere informatie

·         Vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld, worden later beantwoord

·         Als je in het vervolg betrokken wilt blijven: vul je emailadres in

7.       Plenair:

·         Reacties en conclusies

·         Slotwoordje van de wethouder

·         Hoe, en wat gebeurt er, verder

8.       Sluiting

 

 

Deze uitnodiging gaat naar alle groeperingen en organisaties die betrokken zijn bij Oosterhout, evenals naar de omwonenden van het Hart van Oosterhout. Het lukte helaas niet om alle inwoners apart uit te nodigen, dus geef deze uitnodiging door naar anderen in en buiten je organisatie.

IEDEREEN UIT OOSTERHOUT IS VAN HARTE WELKOM!!

Tot 29 juni!

Hans Bolland en Ruud Geerts (mede namens de Dorpsraad)

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout
Datum: dinsdag 27 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Binnengekomen post en mededelingen.
3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.
4. Verslag kascommissie.
5. Benoeming leden nieuwe kascommissie.
6. Rooster van aftreden bestuursleden.
7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.
8. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
a. Werkgroep Wonen;
b. Werkgroep Leefomgeving;
c. Werkgroep Verkeer;
d. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn.
9. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente:

https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/

 

Project informatie:

Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten:

1) het bestaande bedrijfsterrein,

2) de uitbreiding,

3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.

 

Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook de informatie van 27 maart terug te vinden:

 

 1. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/bedrijventerrein-de-grift.
 2. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/uitbreiding-bedrijventerrein-de-grift.
 3. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/afslag-38.

 

Daarnaast is het volledige bestemmingsplan met alle bijlagen te vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

 

1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33000-ON01

2) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33600-ON01

 

Het beeldkwaliteitsplan is hier ook te vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP33600-ON01/b_NL.IMRO.0268.BP33600-ON01_rb3.pdf

 

Reageren kan via mijnwijkplan.nl alleen als je in Nijmegen woont. Mochten er vragen of reacties zijn, dan kan dat ook via het emailadres: degrift@nijmegen.nl.

 

 

 

 

Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 4 april 2023

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:           Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3)
 5. Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans Suurmond (DKK)
 6. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Verkeer
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg.

Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong Informatiecentrum en facebook wordt er gecommuniceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u met Gemeente Nijmegen in gesprek? Dan kunt u contact opnemen  met Laura van Breda, Omgevingsmanager Gemeente Nijmegen, via telefoonnummer: 06 – 29674088 of e-mailadres: l.van.breda@nijmegen.nl.

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.

 

Contactgegevens:

Ronald Klarenbeek

Wijkagent

06-22817857

Ronald.Klarenbeek@politie.nl

 

Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West

Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn