Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout
Datum: dinsdag 27 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Binnengekomen post en mededelingen.
3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.
4. Verslag kascommissie.
5. Benoeming leden nieuwe kascommissie.
6. Rooster van aftreden bestuursleden.
7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.
8. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
a. Werkgroep Wonen;
b. Werkgroep Leefomgeving;
c. Werkgroep Verkeer;
d. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn.
9. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.