Artikelen door Camiel Thijssen

Presentatie Dorpsagenda 11 maart 2021

Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde online-event op 11 maart. Meer dan 70 dorpsgenoten en belangstellenden dachten mee over de thema’s van de Dorpsagenda en een groot aantal daarvan zal meewerken aan de uitvoering van deze agenda, door deel ten nemen aan de werkgroepen rond deze thema’s. Hartelijk dank daarvoor! Samen met jullie gaan […]

Overbetuwe Doet

Het is bijna zover. Ze komen er weer aan de waardecheques van Overbetuwe Doet: tussen 9 en 20 april worden ze bezorgd, in Elst vanaf 16 april. Het laatste nieuws vind je op www.facebook.com/overbetuwedoet of  https://www.overbetuwedoet.nl/newsDetails.php?id=70). Deel svp als je vindt dat het aanbod in jouw dorp nog wat mager is. Driel heeft in ieder […]

Plan voor reclamemast en verwijsmast op Park15

30-3-2021 Twee bedrijven, Giesbers en K3Delta, willen een reclamemast respectievelijk een verwijsmast plaatsen op Park15, langs de A15. Zij hebben daarvoor aanvragen ingediend bij de gemeente Overbetuwe. Het gaat om twee masten van 25 meter hoog. De verwijsmast verwijst naar bedrijven die op Park15 gevestigd zijn, de reclamemast biedt ruimte voor lichtreclame. De LED-schermen van […]

Waar is de dorpsraad Oosterhout nou mee bezig?

Het zijn nog steeds bijzondere tijden. In een fysieke bijeenkomst aan u uitleggen waar het bestuur zoal haar vrije tijd aan besteedt is helaas al langere tijd onmogelijk. Dat betekent echter niet dat wij stil zitten, integendeel. Ik zal een paar onderwerpen vermelden en kort toelichten. Maar voor ik daar aan begin kijk ik graag […]

Een bijzonder jaar

Een bijzonder jaar Aan het eind van het jaar 2019 had ik het gevoel dat we aan de rand van een heel bijzonder jaar stonden. Na 1919, 1818 en ga zo maar verder terug, was er weer eens een ‘dubbel’ jaar. Het leek mij leuk om zo’n jaar heel bewust te mogen beleven, het komt […]

Zienswijze Railterminal Gelderland en Knooppunt 38

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen met betrekking tot de Railterminal. Zie hierover onze eerdere berichtgeving. In het recente verleden heeft de Dorpsraad zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunt u hier inzien/downloaden: 1. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen Notitie reikwijdte en detailniveau Railterminal Gelderland d.d. 19 februari 2020: zienswijze DR NRD 2. […]

Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020 Aanvang 20:00 uur. Plaats: Dorpshuis De Schakel 1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark. 2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor […]