Artikelen door Camiel Thijssen

Agenda Openbare vergadering Dorpsraad 28 juni 2022

Agenda Openbare ALV dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 28 juni 2022 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Tim Wissink (onder voorbehoud) Jaarrekening 2021 vereniging Dorpsraad Oosterhout Verslag kascommissie Begroting 2022 vereniging Dorpsraad Oosterhout Rooster van aftreden bestuursleden Gastvrije Waaldijk Ontwikkelingen bedrijventerrein […]

Dorpsagenda: enquêtes woonwensen Jongeren en 55+

  De werkgroep Wonen van de Dorpsagenda heeft de woonwensen van de jongeren en de 55plussers in Oosterhout geïnventariseerd. De resultaten van deze enquêtes treft u hieronder aan:   Enquête woonwensen jongeren: Woningbouw Oosterhout Enquete Jongeren Enquête woonwensen 55 plussers: woonwensen_55plus_oosterhout   Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: dhr. T. Eggen (theo.eggen@gmail.com) van […]

Openbare vergadering 19 april

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 19 april 2022 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Tim Wissink (onder voorbehoud) Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake: Werkgroep Wonen Werkgroep Leefomgeving Werkgroep Tergouw Werkgroep Sociale samenhang en welzijn Vordering campagne verkeersveiligheid […]

Gratis webinar over woningisolatie

Bericht van de Gemeente Overbetuwe: Gemeente Overbetuwe is blij te merken dat de inwoners graag energie besparen en gaat daarom met veel energie door met de volgende actie: een gratis webinar over woningisolatie. Deze online informatiebijeenkomst organiseert de gemeente ook weer met het Regionaal Energieloket. Zo komt u de komende tijd van alles te weten over […]

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Na een lange tijd kunnen wij u eindelijk weer uitnodigen voor een openbare vergadering van onze dorpsraad. Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          woensdag 24 november 2021 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Verslag kascommissie en […]

Extra standplaatsen woonwagens

Na gesprekken over de uitkomst van de QuickScan met de woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden blijkt uitbreiding op de nieuwe locaties zal leiden tot lange procedures. Bovendien zal uitbreiding op sommige locaties vanwege ruimtelijke kwesties, zoals geluid, kostbaar zijn. Omdat er in eerste instantie wordt gezocht naar uitbreiding van 25 standplaatsen voor […]