Artikelen door Camiel Thijssen

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING Informatieavond over het Hart van Oosterhout op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk Beste mensen, Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is. Programma 1.       Welkom door […]

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout Datum: dinsdag 27 juni 2023 Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Binnengekomen post en mededelingen. 3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023. 4. Verslag kascommissie. 5. Benoeming leden nieuwe kascommissie. 6. Rooster van aftreden bestuursleden. 7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden […]

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/   Project informatie: Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten: 1) het bestaande bedrijfsterrein, 2) de uitbreiding, 3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.   Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook […]

Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 4 april 2023 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:           Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud) Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3) Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans […]

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg. Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong […]

Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft concrete plannen voor het ontwikkelen van De Grift. Dit bedrijventerrein is onder te verdelen in een drietal deelgebieden, Noord, Zuid en West. Realisatie van dit bedrijventerrein zal grote invloed hebben op de verkeersstromen op de Stationsstraat, op en rond de Griftdijk en verderop richting Elst en knoop 38 bij de A15. […]

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.   Contactgegevens: Ronald Klarenbeek Wijkagent 06-22817857 Ronald.Klarenbeek@politie.nl   Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn    

Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie […]

Werkzaamheden leidingnet

De afgelopen periode is Van Gelder op tal van plekken aan het werk, zo ook de komende week in Oosterhout. Op maandag 7 en dinsdag 8 november vinden in de Dorpsstraat en in De Onderijen boringen plaats. De Dorpstraat is gedurende deze twee dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummers 81, 83 en […]