Artikelen door Camiel Thijssen

Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 4 april 2023 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:           Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud) Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3) Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans […]

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg. Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong […]

Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft concrete plannen voor het ontwikkelen van De Grift. Dit bedrijventerrein is onder te verdelen in een drietal deelgebieden, Noord, Zuid en West. Realisatie van dit bedrijventerrein zal grote invloed hebben op de verkeersstromen op de Stationsstraat, op en rond de Griftdijk en verderop richting Elst en knoop 38 bij de A15. […]

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.   Contactgegevens: Ronald Klarenbeek Wijkagent 06-22817857 Ronald.Klarenbeek@politie.nl   Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn    

Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie […]

Werkzaamheden leidingnet

De afgelopen periode is Van Gelder op tal van plekken aan het werk, zo ook de komende week in Oosterhout. Op maandag 7 en dinsdag 8 november vinden in de Dorpsstraat en in De Onderijen boringen plaats. De Dorpstraat is gedurende deze twee dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummers 81, 83 en […]

Agenda Openbare vergadering 1 november 2022

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 1 november 2022 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud) Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift De projectleiders van zowel de gemeente Nijmegen als Overbetuwe zijn uitgenodigd voor een toelichting en het […]

Agenda Openbare vergadering Dorpsraad 28 juni 2022

Agenda Openbare ALV dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 28 juni 2022 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Tim Wissink (onder voorbehoud) Jaarrekening 2021 vereniging Dorpsraad Oosterhout Verslag kascommissie Begroting 2022 vereniging Dorpsraad Oosterhout Rooster van aftreden bestuursleden Gastvrije Waaldijk Ontwikkelingen bedrijventerrein […]

Dorpsagenda: enquêtes woonwensen Jongeren en 55+

  De werkgroep Wonen van de Dorpsagenda heeft de woonwensen van de jongeren en de 55plussers in Oosterhout geïnventariseerd. De resultaten van deze enquêtes treft u hieronder aan:   Enquête woonwensen jongeren: Woningbouw Oosterhout Enquete Jongeren Enquête woonwensen 55 plussers: woonwensen_55plus_oosterhout   Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: dhr. T. Eggen (theo.eggen@gmail.com) van […]