Artikelen door Camiel Thijssen

Openbare ruimte samen met u mooier maken in Oosterhout

Openbare ruimte samen met u mooier maken in Oosterhout We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte in de bebouwde kom te verbeteren. Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, […]

Openbare Vergadering 23 april 2024

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          dinsdag 23 april 2024 Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats:            Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud) Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake: Werkgroep Wonen Werkgroep Leefomgeving Werkgroep Verkeer Werkgroep Sociale samenhang en welzijn Gastvrije Waaldijk Hart […]

Nieuwjaarsborrel 16 januari 2024

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel Namens het bestuur van de Dorpsraad nodig ik u graag uit om samen met ons terug te kijken op 2023 en vooruit te kijken naar wat 2024 ons kan brengen. Dat doen we uiteraard onder het genot van een drankje. Johan W. Plamont  

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 27 juni 2023

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 27 juni 2023, 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel   Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering.   Binnengekomen post en mededelingen Afmeldingen: Walter van Zoggel, Richard Huisman, Mariël de Vries, Gerdien Maaijen, Adrie vd Laak.   Jaarstukken 2022 en begroting 2023. Penningmeester Camiel licht de jaarstukken toe. […]

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING Informatieavond over het Hart van Oosterhout op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk Beste mensen, Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is. Programma 1.       Welkom door […]

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout Datum: dinsdag 27 juni 2023 Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Binnengekomen post en mededelingen. 3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023. 4. Verslag kascommissie. 5. Benoeming leden nieuwe kascommissie. 6. Rooster van aftreden bestuursleden. 7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden […]

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/   Project informatie: Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten: 1) het bestaande bedrijfsterrein, 2) de uitbreiding, 3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.   Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook […]