Dorpshart Oosterhout presentatie

VOORTGANG PLAN KERK/DORPSHUIS
DORPSHART OOSTERHOUT

Notulen openbare vergadering 12-09-2019

  1. Opening en vaststelling agenda.

Johan opent de vergadering om 20:00u. Hij verwelkomt 2 nieuwe bewoners van ons dorp, die wonen op Tergouw.

  1. Binnengekomen post en mededelingen

Afwezig zijn Ge, Walter en Leo Borgonjen. De DR heeft een kopie brief ontvangen die Geert Stoltenberg heeft verstuurd aan de gemeente over de verkeersituatie bij het kruispunt Dorpsstraat- Savenijelaan.

Lees meer

Notulen openbare vergadering 15-05-2019

  1. Opening en vaststelling agenda

Johan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld met een extra opmerking van Frans Spaan over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Deze was altijd toegankelijk voor iedereen, maar sinds Rijkswaterstaat het “Dammetje” heeft afgesloten niet meer. Er staan nu 3 hekken waardoor het zeer lastig is om de uiterwaarden te betreden, zeker bij hoogwater of als de runderen er staan. Frans heeft een brief gestuurd aan de gemeente, Bas Kolen, maar helaas heeft de pachter van het perceel (Mevrouw Van Lees meer

Knoop 38: samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

In mei hebben we bijeenkomsten gehad voor de gebiedsmaatregelen Knoop38. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de samenvatting van deze participatieavonden en het bijbehorende de raadsinformatiememo. Over de concept-documenten hebben wij vooraf afstemming gehad met het kernteam.

 

Bijgevoegd treft u deze documenten aan:

 

–              Samenvatting van de avonden 8, 9 en 16 mei

–              Definitief overzicht opbrengst deelsessies

–              Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop38

 

De bijbehorende kaarten vindt u via deze link:

https://gemeenteoverbetuwe.sharefile.eu/d-sa5bbeb6fa6f4d87b

 

Deze stukken zijn inmiddels ook gedeeld met de gemeenteraad.

[19inf00079] – Informatiememo Vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38

[19bes00381] – Gebiedsmaatregelen knoop 38 overzicht opbrengst deelsessies

[19bes00348] Gebiedsmaatregelen Knoop38_samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

Overbetuwe wil meer inzicht in ons dorp

Dorpsprofielen van alle wijken en dorpen

Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen tussen 19 en 24 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun dorp ervaren. En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen.

De enquête is een van de manieren van de gemeente Overbetuwe om beter inzicht te krijgen in wat er speelt in jullie dorp of wijk. Dat inzicht draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Naast de resultaten van de enquête kijkt de gemeente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw. Verder gaan we het gesprek aan met inwoners, en ook met politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke organisaties voor het dorp.

Dit alles bij elkaar biedt straks per dorp of  wijk (Elst) een overzicht van kansen en kwetsbaarheden. In samenwerking met het dorp kan dit leiden tot een dorpsagenda van inwoners, organisaties en gemeente.

Om een goed dorpsprofiel te maken vragen wij jullie betrokkenheid in dit traject.

Betrokkenheid van het dorp

Wij vragen jullie betrokkenheid bij het maken van de dorpsprofielen. Jullie kennen je dorp het beste en kunnen ons adviseren. Per dorp willen we een dorpsnetwerkgroep maken. In de dorpsnetwerkgroep zitten de relevante partijen en inwoners van het dorp. De groep werkt met ons samen om het proces goed in te richten en heeft een belangrijke rol bij het duiden van de dorpsanalyse. Jullie als bewonersoverleg kunnen ons helpen door zelf deel te nemen in de dorpsnetwerkgroep en om de juiste mensen in de groep te krijgen. Daarnaast is het goed om op de hoogte te zijn van dit traject.

 

Planning

Tussen 19 en 24 augustus ontvangen 6300 inwoners een enquête. In september-oktober maakt gemeente Overbetuwe een basis-analyse voor alle dorpen. In oktober volgt een verdiepingsslag in Slijk-Ewijk, Oosterhout en Driel. In februari 2020 beginnen wij met de verdiepingsslag in Elst. Vervolgens maken wij elke 6 maanden een verdiepingsslag van één of meerdere dorpen. Als jullie dorp aan de beurt is, nemen wij contact met jullie op.

Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

 

Betreft:                 Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Lees meer

Notulen openbare vergadering 14-03-2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          14 maart 2019

 

 

Johan opent de vergadering en merkt op dat er iets meer belangstelling is de vorige keren, maar dat het nog steeds een select gezelschap is. Als dit zo blijft moeten we wellicht het aantal vergaderingen verminderen of met thema’s gaan werken.

Dat laatste heeft de voorkeur van de leden.

Lees meer

Fijn Thuis, langer zelfstandig thuiswonen

Ouder worden gaat vanzelf. Maar dat doen op een manier die bij u past, vraagt voorbereiding. Hoe wilt u dat uw leven er later uitziet? En wat betekent dit voor nu?

Deze folder geeft antwoorden en praktische tips. Ga in gesprek met uw partner, buurvrouw, dochter, zoon of kennis. De folder Fijn Thuis’ kan u hierbij helpen!

U kunt de folder ook ophalen bij het gemeentehuis, bibliotheek of opvragen bij Forte Welzijn

Streep door Ronde van Oosterhout, dorp houdt niet van wielrennen

OOSTERHOUT – De wielerronde van Oosterhout, de traditionele afsluiter van het regionale wielerseizoen, gaat dit jaar niet door. En als organisator Jan van Daal volgend jaar weer niemand vindt om te helpen, dreigt de koers voorgoed verloren te gaan.

Vier jaar gelden: Wouter van Zanten uit Apeldoorn komt als eerste over de streep. © Bert Beelen
Was de veertigste jubileumeditie van de Ronde van Oosterhout de allerlaatste? De eenkoppige organisatie, bestaande uit Jan van Daal van WSV De Toekomst, vreest ervoor. Dit jaar gaat de wedstrijd in het Gelderse dorp in elk geval niet door.

„Ik ben de enige die is overgebleven en niemand heeft zich gemeld om te helpen. Op de dag zelf zijn er wel mensen die willen bijspringen, maar het werven van sponsoren en andere zaken kan ik niet alleen”, aldus de 73-jarige Van Daal.

Op 24 september 2017 stonden slechts 36 wielrenners aan de start in Oosterhout. Er was bovendien nauwelijks publiek om de renners aan te moedigen. „Het dorp is niet wielerminded”, constateert Van Daal. „De reuring vinden de bewoners wel leuk, maar bij de finish komen weinig mensen kijken.”
Koen Wulterkens van het Computron Cycling Team is de (voorlopig) laatste winnaar. Maarten Bremer, derde in 2017, hield op het podium een pleidooi voor het behoud van de wedstrijd. Het mocht niet baten.

De Ronde van Oosterhout was traditioneel de afsluiter van het regionale wielerseizoen, waarvan ook de Ronde van Driel, de Ronde van Elden en de Ronde van Bemmel onderdeel zijn. „En de Ronde van Ochten”, vult Rinie Hermsen van wielervereniging De Meteoor aan. ‘Zijn’ vereniging ondersteunde Van Daal en onderhield het contact met de wielerbond (KNWU).
Misschien staan er nieuwe mensen op die de koers toch missen en iets willen organise­ren

Rinie Hermsen
Dat ‘Ochten’ al 68 jaar succesvol is, komt volgens Hermsen – die daar zelf nog de eerste editie reed – door een sterke en jonge gemeenschap die de koers organiseert.

„Als regiorenner vind ik dit heel jammer”, reageert Cor van der Ploeg. De Bemmelse wielrenner en triatleet, vorig jaar 19de, is een smaakmaker tijdens wielerwedstrijden in Gelderland. In 2016 won hij de Ronde van Elden in de Sportklasse-categorie. „Zo veel koersen hebben we niet in de buurt. Oosterhout is een mooie, harde koers, mede door het dijkgedeelte.”

Van der Ploeg richt zich nu op het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor masters, 16 september in Bemmel.
Is er nog hoop voor Ooster­hout? „Berouw komt na de zonde”, zegt Hermsen. „Misschien staan er nieuwe mensen op die de koers toch missen en iets willen organiseren.” Daar sluit Van Daal zich bij aan. „Aan het einde van het jaar doe ik nog een laatste poging mensen te zoeken. Dat is mijn morele plicht. Lukt dat niet, dan is het definitief voorbij.”

 

Bron: de Gelderlander

Gelrepas: met korting of voor niets ook mee kunnen doen: voor mensen met een smalle beurs

Heeft U al eens gehoord van de GelrePas? Deze Pas is voor mensen met een laag inkomen of een uitkering. De Pas kun je gebruiken om voor niets of met korting te sporten, te knutselen, muziekles te krijgen of lid te worden van een vereniging of club. Er zijn veel gemeenten die de GelrePas aanbieden aan mensen uit hun gemeente. Overbetuwe doet dit ook. Meer informatie over de Gelrepas vindt u op de website:

https://www.gelrepas.nl/gemeenten/overbetuwe  Op de website staat wat u allemaal met een GelrePas kunt doen in onze gemeente. En dat is heel veel!

U kunt ook bellen met de Gemeente: 0481-362300 of stuur een mail naar info@overbetuwe.nl 

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Wat dacht u van een dagtocht naar een Kerstmarkt met de Betuwe Express (€ 10,– eigen bijdrage)?
  • Voor een bedrag van 4 euro een film bij Theater de Kik bijwonen, of voor 5 euro een voorstelling?
  • 10% korting in de 2Switch winkels
  • 50% korting op het lidmaatschap van Vrouwen van Nu
  • Met korting naar Chimpie Champ in Oosterhout
  • Korting op muziekles in Elst of Herveld
  • Fitnessen, zwemmen, voetballen, hockeyen, kan ook. Bij een sportvereniging is het lidmaatschap vaak gratis.