Bijeenkomst 10 Oktober Dorpsagenda geannuleerd : Enquete.

De geplande dorpsbrede bijeenkomst  voor de Dorpsagenda op 10 oktober 2020 gaat niet door. Gezien de hoge toename van het aantal COVID-19 besmettingen is besloten de bijeenkomst te annuleren. In de plaats daarvan is er een enquête online in te vullen.

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee!

In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout afspraken met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn over projecten die ervoor moeten zorgen dat Oosterhout een nog fijner dorp wordt om in te wonen.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp.

We horen graag welke u het meeste aanspreken en welke punten wat u betreft een plek moeten krijgen in de Dorpsagenda.

Vult u de enquête in? U vindt deze op de website

https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout.

Invullen kan tot 30 oktober.

Wilt u zelf een rol spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van activiteiten? Ook dat kunt u aangeven in de enquête. We hopen op een hoge respons. Want alleen door samen te werken maken we Oosterhout mooier, leuker en levendiger!

Droom van een Dorp-bijeenkomst: 10 oktober in SamSam

Op zaterdag 10 oktober kunt u in en om SamSam in gesprek gaan met andere bewoners van Oosterhout over ideeën om het dorp nog fijner, mooier en leuker te maken.

 

We gaan graag verder met u in gesprek over de volgende vijf thema’s:

 

  • Wonen: Passende en prettige woonruimte voor iedere Oosterhouter, nu en in de toekomst
  • Woonomgeving: Wonen en leven in een aantrekkelijke omgeving
  • Zorg en ondersteuning: Iedereen kan, waar nodig met passende ondersteuning en zorg, gelijkwaardig meedoen in Oosterhout
  • Dorpshart: Een aantrekkelijk dorpshart met voldoende voorzieningen
  • Samen leven: Alle inwoners leven op een prettige manier samen en dragen met elkaar bij aan een levendig dorp
  • Tergouw: Tergouw als volwaardige wijk van Oosterhout

 

 Misschien heeft u nog andere dromen voor het dorp; kom ze vooral met ons delen op 10 oktober!

 Meld u zich wel even aan? Dat kan via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee

Dit najaar maken we een Dorpsagenda voor Oosterhout. In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn afspraken over projecten die in de komende jaren worden gerealiseerd in het dorp.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp. We horen graag welke u het meeste aanspreken. We zijn ook benieuwd of u zelf een rol wilt spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van projecten en activiteiten.

U kunt op verschillende manieren meedoen:

  • Op zaterdag 10 oktober is er een bewonersbijeenkomst in en om SamSam. Komt u ook? Kijk voor het programma op de website van de dorpsraad (dorpsraadoosterhout.nl). Vanwege corona kan het namelijk zijn dat de dag er iets anders uit komt te zien dan we nu kunnen voorzien. Om diezelfde reden willen wij u vragen om u vooraf aan te melden. Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout of door een briefje in te leveren met uw naam en contactgegevens in de doos in De Schakel.

 

  • Wilt u meedenken in één van de werkgroepen, maar kunt u niet komen op 10 oktober? Stuur dan een bericht met uw naam, contactgegevens en het thema waarover u wilt meedenken aan de dorpsraad: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

  • Ook als u op 10 oktober niet naar SamSam komt, horen wij graag welke punten u wilt terugzien in de Dorpsagenda. Vult u de enquête in? U vindt de enquête via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout. Liever niet digitaal? Dan kunt u de enquête uit deze Dorpsgeluiden ook op papier invullen, en inleveren in de doos in De Schakel. Invullen kan tot 30 oktober.

Namens de dorpsraad Oosterhout heel hartelijk dank!

Saskia Voets, projectleider gemeente Overbetuwe

 

Dorpsprofiel Oosterhout

Gemeente Overbetuwe werkt meer en meer kerngericht. Daarvoor is het nodig om goede informatie te hebben op kernniveau. De gemeente heeft dorpsprofielen gemaakt voor alle dorpen. Dit dorpsprofiel geeft inzicht in de demografie, het wonen en leven, welke vervoersmiddelen mensen gebruiken, hoe men de woonomgeving waarderen en nog veel meer.

Het Dorpsprofiel is hier te lezen: Dorpsprofiel Oosterhout

Benmarkrapportage Overbetuwe

In deze rapportage worden de totaalcijfers voor de gemeente op hoofdlijnen gepresenteerd en worden waar mogelijk en relevant de uitkomsten per dorp naast elkaar gezet. Ook wordt nagegaan of er significante verschillen zijn tussen groepen inwoners, bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of kwetsbare groepen in de samenleving. Alleen als er significante verschillen zijn gevonden, worden deze in de tekst vermeld. De rapportage bestaat uit grafieken en tabellen, met daarbij een kleine toelichtende of duidende tekst. Hier en daar zijn de gegevens (ook) in kaartvorm weergegeven, om de onderlinge verschillen tussen de dorpen meer inzichtelijk te maken.

Lees hier de benchmark: Benchmarkrapportage Overbetuwe

 

Overbetuwe wil meer inzicht in ons dorp

Dorpsprofielen van alle wijken en dorpen

Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen tussen 19 en 24 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun dorp ervaren. En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen.

De enquête is een van de manieren van de gemeente Overbetuwe om beter inzicht te krijgen in wat er speelt in jullie dorp of wijk. Dat inzicht draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Naast de resultaten van de enquête kijkt de gemeente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw. Verder gaan we het gesprek aan met inwoners, en ook met politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke organisaties voor het dorp.

Dit alles bij elkaar biedt straks per dorp of  wijk (Elst) een overzicht van kansen en kwetsbaarheden. In samenwerking met het dorp kan dit leiden tot een dorpsagenda van inwoners, organisaties en gemeente.

Om een goed dorpsprofiel te maken vragen wij jullie betrokkenheid in dit traject.

Betrokkenheid van het dorp

Wij vragen jullie betrokkenheid bij het maken van de dorpsprofielen. Jullie kennen je dorp het beste en kunnen ons adviseren. Per dorp willen we een dorpsnetwerkgroep maken. In de dorpsnetwerkgroep zitten de relevante partijen en inwoners van het dorp. De groep werkt met ons samen om het proces goed in te richten en heeft een belangrijke rol bij het duiden van de dorpsanalyse. Jullie als bewonersoverleg kunnen ons helpen door zelf deel te nemen in de dorpsnetwerkgroep en om de juiste mensen in de groep te krijgen. Daarnaast is het goed om op de hoogte te zijn van dit traject.

 

Planning

Tussen 19 en 24 augustus ontvangen 6300 inwoners een enquête. In september-oktober maakt gemeente Overbetuwe een basis-analyse voor alle dorpen. In oktober volgt een verdiepingsslag in Slijk-Ewijk, Oosterhout en Driel. In februari 2020 beginnen wij met de verdiepingsslag in Elst. Vervolgens maken wij elke 6 maanden een verdiepingsslag van één of meerdere dorpen. Als jullie dorp aan de beurt is, nemen wij contact met jullie op.