Knoop 38: samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

In mei hebben we bijeenkomsten gehad voor de gebiedsmaatregelen Knoop38. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de samenvatting van deze participatieavonden en het bijbehorende de raadsinformatiememo. Over de concept-documenten hebben wij vooraf afstemming gehad met het kernteam.

 

Bijgevoegd treft u deze documenten aan:

 

–              Samenvatting van de avonden 8, 9 en 16 mei

–              Definitief overzicht opbrengst deelsessies

–              Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop38

 

De bijbehorende kaarten vindt u via deze link:

https://gemeenteoverbetuwe.sharefile.eu/d-sa5bbeb6fa6f4d87b

 

Deze stukken zijn inmiddels ook gedeeld met de gemeenteraad.

[19inf00079] – Informatiememo Vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38

[19bes00381] – Gebiedsmaatregelen knoop 38 overzicht opbrengst deelsessies

[19bes00348] Gebiedsmaatregelen Knoop38_samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

 

Betreft:                 Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Lees meer

Luchtfoto_Hoge_Wei

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei

Met ingang van vandaag, donderdag 9 juni, ligt het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei gedurende 6 weken ter inzage. Het voorontwerp met bijbehorende stukken is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bezwaar maken
Binnen de genoemde termijn van 6 weken (dus uiterlijk 20 juli) kunnen inwoners van de gemeente Overbetuwe en overige belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) een inspraakreactie indienen. De Dorpsraad Oosterhout en Werkgroep Kwellend Water zullen u allen hier behulpzaam bij zijn met voorbeeldbrieven e.d.

Luchtfoto_Hoge_Wei

informatieavond
Op donderdag 16 juni is er een informatieavond over de Hoge Wei in Dorpshuis De Schakel (De Honsvoet 2 te Oosterhout). Deze avond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

calendarZet de afspraak in je iCal agenda (MacOS)
calendarZet de afspraak in je Outlook agenda (vCal – Windows)

Zie ook voorgaande artikel op deze website: Bouwplannen Hoge Wei In definitief stadium?
Ook in de recente juni uitgave van de “Dorpsgeluiden” kunt hierover een artikel lezen.

input

Hoge Wei aanpassingen van het bestemmingsplan

Op 12 juni is het plan voor Hoge Wei in de Gemeentraad besproken.

De gemeente had op basis van de ingediende zienswijze het plan al op onderelen aangepast en onder meer de bouwhoogte van 13 naar 12 meter gewijzigd.

Het plan is in de bespreking op 12 juni door de Gemeenteraad aangepast op de volgende punten:

  • de bouwhoogte van de woningen die grenzen aan de Peperstraat is van 12 naar 10 meter maximale bouwhoogte gegaan
  • de bouwhoogte van de woningen in de rest van het plan zijn van 12 naar 11 meter maximaale bouwhoogte gegaan.

De woningen passen daarmee beter tussen de bestaande bouw.

Meer over de wijzigingen in het bestemmingsplan naar aanleiding van alle zienswijzen is terug te vinden op de site van de gemeente.

Nieuwsgierig naar de presentatie van de projectontwikkelaar Klok? Kijk dan op www.woneninhogewei.nlÂ

input

Tegen het bestemmingsplan kan bezwaar worden gemaakt tot en met 10 augustus aanstaande. Meer informatie daarover vindt u ook op de eerder vermelde site van de gemeente.