Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 4 april 2023

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:           Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3)
 5. Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans Suurmond (DKK)
 6. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Verkeer
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg.

Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong Informatiecentrum en facebook wordt er gecommuniceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u met Gemeente Nijmegen in gesprek? Dan kunt u contact opnemen  met Laura van Breda, Omgevingsmanager Gemeente Nijmegen, via telefoonnummer: 06 – 29674088 of e-mailadres: l.van.breda@nijmegen.nl.

Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft concrete plannen voor het ontwikkelen van De Grift. Dit bedrijventerrein is onder te verdelen in een drietal deelgebieden, Noord, Zuid en West. Realisatie van dit bedrijventerrein zal grote invloed hebben op de verkeersstromen op de Stationsstraat, op en rond de Griftdijk en verderop richting Elst en knoop 38 bij de A15. Zo zijn er plannen om de rotonde aan de Stationsstraat (bij het tankstation) te vervangen door een kruispunt met stoplichten. Stoplichten zijn verder gepland bij de in-/uitrit naar bedrijventerrein Rietgraaf en bedrijventerrein De Grift Noord en ook bij de afslag buurtschap Reeth. Tezamen met de al aanwezige stoplichten naar de A15 betekent dit dat wij vanuit Oosterhout naar Elst zes stoplichten tegen zullen komen.

De kruising Stationsstraat-Griftdijk is door de gemeente Nijmegen ingetekend met zes rijstroken op de Griftdijk en drie rijstroken in de Stationsstraat. In de Stationsstraat zijn verder een fietspad met fietsverkeer in twee richtingen én een voetpad ingetekend. Door de gemeente Overbetuwe zijn vooralsnog geen wijzigingen ingetekend voor de Stationsstraat. De Dorpsraad heeft geen idee waar de ruimte vandaan moet komen om dit te realiseren en vraagt zich bovendien af hoe het nieuwe fietspad (twee richtingen) aan gaat sluiten op het bestaande fietspad (één richting).

 

Informatie

Informatie kunt u vinden via de volgende links:

Document Nijmegen – Gebiedsvisie de Grift – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Bedrijventerrein De Grift – MijnWijkplan

Bedrijventerrein De Grift – Dossier De Grift – Dossiers – Over de gemeente – Gemeente Nijmegen

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.

 

Contactgegevens:

Ronald Klarenbeek

Wijkagent

06-22817857

Ronald.Klarenbeek@politie.nl

 

Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West

Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

 

 

Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken aan dit project.

In onderstaand document kunt u het advies lezen dat is opgesteld naar aanleiding van de vraag: “Wat is de meest optimale weginrichting van de Gastvrije Waaldijk in de gemeente Overbetuwe per type wegvlak (maatwerkoplossingen) voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp, rekening houdend met de bestaande kruinbreedte en de bouwstenen uit het project ‘Gastvrije Waaldijk?’

https://www.overbetuwe.nl/dsresource?objectid=bf2933e7-441d-401a-b2bc-d7af4468f53c&type=PDF

 

Werkzaamheden leidingnet

De afgelopen periode is Van Gelder op tal van plekken aan het werk, zo ook de komende week in Oosterhout.

Op maandag 7 en dinsdag 8 november vinden in de Dorpsstraat en in De Onderijen boringen plaats. De Dorpstraat is gedurende deze twee dagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummers 81, 83 en 84. In De Onderijen staat de boringsmachine op de parkeerplaats en blijft de weg toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Van Gelder verwacht deze werkzaamheden te starten op maandagochtend 7.00 uur en op dinsdagmiddag 18.00 uur gereed te hebben. De boormachine(s) komen eind deze week al maar geven geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.

Er wordt een omleiding ingesteld, Oosterhoutsestraat <-> Peperstraat <-> Gansstraat.  Buslijn 3 blijft het dorp bedienen en zal keren op de Dorpsstraat/Gansstraat met behulp van een verkeersregelaar.

Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van Gelder:  Theo Brok via, 06 18 58 09 02

De omgeving is geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden of de bereikbaarheid dan ben ik via mail, telefoon of whatsapp te bereiken!

Met vriendelijke groet,

Karin Haase

Captandum bureau voor omgevingscommunicatie,

Heutinkstraat 118 | 7535BA ENSCHEDE | 06 4824 1455 | karin@captandum.nl | vrijdagmiddag vrij

 

 

 

Verkeersmagazine Oosterhout

Op 29 september heeft de Werkgroep Verkeer een verkeersactie gehouden in de Dorpsstraat.  Tijdens deze actie is een verkeersmagazine uitgedeeld. Deze verkeersmagazine kunt u online bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken:

 

 

Agenda Openbare vergadering 1 november 2022

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 1 november 2022

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift

De projectleiders van zowel de gemeente Nijmegen als Overbetuwe zijn uitgenodigd voor een toelichting en het beantwoorden van uw vragen

 1. Gastvrije Waaldijk, ontwikkelingen en voortgang
 2. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Tergouw
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 3. Vordering campagne verkeersveiligheid
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Agenda Openbare vergadering Dorpsraad 28 juni 2022

Agenda Openbare ALV dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 28 juni 2022

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Tim Wissink (onder voorbehoud)
 4. Jaarrekening 2021 vereniging Dorpsraad Oosterhout
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting 2022 vereniging Dorpsraad Oosterhout
 7. Rooster van aftreden bestuursleden
 8. Gastvrije Waaldijk
 9. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift
 10. Hart van Oosterhout
 11. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Tergouw
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 12. Vordering campagne verkeersveiligheid
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Dorpsagenda: enquêtes woonwensen Jongeren en 55+

 

De werkgroep Wonen van de Dorpsagenda heeft de woonwensen van de jongeren en de 55plussers in Oosterhout geïnventariseerd.

De resultaten van deze enquêtes treft u hieronder aan:

 

Enquête woonwensen jongeren: Woningbouw Oosterhout Enquete Jongeren

Enquête woonwensen 55 plussers: woonwensen_55plus_oosterhout

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

dhr. T. Eggen (theo.eggen@gmail.com) van de Werkgroep Wonen, of tot

het bestuur van de Dorpsraad (secretaris@dorpsraadoosterhout.nl)