Dorpshart Oosterhout presentatie

VOORTGANG PLAN KERK/DORPSHUIS DORPSHART OOSTERHOUT

Notulen openbare vergadering 12-09-2019

Opening en vaststelling agenda. Johan opent de vergadering om 20:00u. Hij verwelkomt 2 nieuwe bewoners van ons dorp, die wonen op Tergouw. Binnengekomen post en mededelingen Afwezig zijn Ge, Walter en Leo Borgonjen. De DR heeft een kopie brief ontvangen die Geert Stoltenberg heeft verstuurd aan de gemeente over de verkeersituatie bij het kruispunt Dorpsstraat- […]

Notulen openbare vergadering 15-05-2019

Opening en vaststelling agenda Johan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld met een extra opmerking van Frans Spaan over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Deze was altijd toegankelijk voor iedereen, maar sinds Rijkswaterstaat het “Dammetje” heeft afgesloten niet meer. Er staan nu 3 hekken waardoor het zeer lastig is om de uiterwaarden te […]