Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.   Betreft:                 Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Notulen openbare vergadering 14-03-2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum:          14 maart 2019     Johan opent de vergadering en merkt op dat er iets meer belangstelling is de vorige keren, maar dat het nog steeds een select gezelschap is. Als dit zo blijft moeten we wellicht het aantal vergaderingen verminderen of met thema’s gaan werken. Dat laatste heeft […]

Fijn Thuis, langer zelfstandig thuiswonen

Ouder worden gaat vanzelf. Maar dat doen op een manier die bij u past, vraagt voorbereiding. Hoe wilt u dat uw leven er later uitziet? En wat betekent dit voor nu? Deze folder geeft antwoorden en praktische tips. Ga in gesprek met uw partner, buurvrouw, dochter, zoon of kennis. De folder Fijn Thuis’ kan u hierbij helpen! […]