Nieuwjaarsborrel 16 januari 2024

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

Namens het bestuur van de Dorpsraad nodig ik u graag uit om samen met ons terug te kijken op 2023 en vooruit te kijken naar wat 2024 ons kan brengen. Dat doen we uiteraard onder het genot van een drankje.

Johan W. Plamont

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst Oosterhoutse Waarden

Op donderdag 23 november a.s. organiseert K3 van 16.00 uur tot 19.30 uur in Dorpshuis De Schakel een inloopbijeenkomst om u bij te praten over het idee van K3 en Staatsbosbeheer om extra natuurontwikkeling in een deel van de Oosterhoutse Waarden te realiseren.

Zij praten u bij over de stappen die zij het afgelopen jaar hebben gezet voor het plan. In bijgaande uitnodiging en nieuwsbrief vindt u alvast wat informatie over de stand van zaken.

Heeft u naar aanleiding van de uitnodiging en nieuwsbrief vragen of opmerkingen, neem dan kunt u contact met K3 opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan de uitnodiging en op de achterzijde van de nieuwsbrief.

Uitnodiging inloopbijeenkomst project Oosterhoutse Waarden

Nieuwsbrief Oosterhoutse Waarden okt23 DEF

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk

Beste mensen,

Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is.

Programma

1.       Welkom door Hans Bolland en Ruud Geerts

·         Doel van de avond

·         Introductie van de sprekers

2.       Inleiding door wethouder Rik van den Ham

3.       Voorgeschiedenis door Hans Bolland

4.       Uitleg projectplan Dorpshart en de deelprojecten

·         Inleiding door Theo Ahoud

·         Dorpshart, vlekkenplan en de deelprojecten door bureau O&O

5.       Nieuw dorpshuis in de kerk door bureau  Hylkema

·         Inhoud kerk + omgeving (tuin)

·         Sportzaal

6.       PAUZE EN RONDWANDELEN langs de kramen achterin de kerk

·         Voor nadere informatie

·         Vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld, worden later beantwoord

·         Als je in het vervolg betrokken wilt blijven: vul je emailadres in

7.       Plenair:

·         Reacties en conclusies

·         Slotwoordje van de wethouder

·         Hoe, en wat gebeurt er, verder

8.       Sluiting

 

 

Deze uitnodiging gaat naar alle groeperingen en organisaties die betrokken zijn bij Oosterhout, evenals naar de omwonenden van het Hart van Oosterhout. Het lukte helaas niet om alle inwoners apart uit te nodigen, dus geef deze uitnodiging door naar anderen in en buiten je organisatie.

IEDEREEN UIT OOSTERHOUT IS VAN HARTE WELKOM!!

Tot 29 juni!

Hans Bolland en Ruud Geerts (mede namens de Dorpsraad)

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout
Datum: dinsdag 27 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Binnengekomen post en mededelingen.
3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.
4. Verslag kascommissie.
5. Benoeming leden nieuwe kascommissie.
6. Rooster van aftreden bestuursleden.
7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.
8. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
a. Werkgroep Wonen;
b. Werkgroep Leefomgeving;
c. Werkgroep Verkeer;
d. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn.
9. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente:

https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/

 

Project informatie:

Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten:

1) het bestaande bedrijfsterrein,

2) de uitbreiding,

3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.

 

Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook de informatie van 27 maart terug te vinden:

 

 1. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/bedrijventerrein-de-grift.
 2. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/uitbreiding-bedrijventerrein-de-grift.
 3. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/afslag-38.

 

Daarnaast is het volledige bestemmingsplan met alle bijlagen te vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

 

1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33000-ON01

2) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33600-ON01

 

Het beeldkwaliteitsplan is hier ook te vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP33600-ON01/b_NL.IMRO.0268.BP33600-ON01_rb3.pdf

 

Reageren kan via mijnwijkplan.nl alleen als je in Nijmegen woont. Mochten er vragen of reacties zijn, dan kan dat ook via het emailadres: degrift@nijmegen.nl.

 

 

 

 

Openbare vergadering 4 april 2023

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 4 april 2023

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:           Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout. Presentatie door dhr. Wim Vermeule van Delgromij (K3)
 5. Presentatie inzake duurzaamheid door dhr. Hans Suurmond (DKK)
 6. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Verkeer
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 

Werkzaamheden Griftdijk Nijmegen Noord

Tussen 9 januari en 3 februari 2023  zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord tussen de rotonde Italiëstraat en de kruising met de Margaretha van Mechelenweg.

Een aantal van de toekomstige woningen is de wijk Koudenhoek Zuid (Lentelijn) wordt dan aangesloten op de Griftdijk Noord. Er zijn verkeersmaatregelen genomen. Via de website van het Waalsprong Informatiecentrum en facebook wordt er gecommuniceerd.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u met Gemeente Nijmegen in gesprek? Dan kunt u contact opnemen  met Laura van Breda, Omgevingsmanager Gemeente Nijmegen, via telefoonnummer: 06 – 29674088 of e-mailadres: l.van.breda@nijmegen.nl.

Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft concrete plannen voor het ontwikkelen van De Grift. Dit bedrijventerrein is onder te verdelen in een drietal deelgebieden, Noord, Zuid en West. Realisatie van dit bedrijventerrein zal grote invloed hebben op de verkeersstromen op de Stationsstraat, op en rond de Griftdijk en verderop richting Elst en knoop 38 bij de A15. Zo zijn er plannen om de rotonde aan de Stationsstraat (bij het tankstation) te vervangen door een kruispunt met stoplichten. Stoplichten zijn verder gepland bij de in-/uitrit naar bedrijventerrein Rietgraaf en bedrijventerrein De Grift Noord en ook bij de afslag buurtschap Reeth. Tezamen met de al aanwezige stoplichten naar de A15 betekent dit dat wij vanuit Oosterhout naar Elst zes stoplichten tegen zullen komen.

De kruising Stationsstraat-Griftdijk is door de gemeente Nijmegen ingetekend met zes rijstroken op de Griftdijk en drie rijstroken in de Stationsstraat. In de Stationsstraat zijn verder een fietspad met fietsverkeer in twee richtingen én een voetpad ingetekend. Door de gemeente Overbetuwe zijn vooralsnog geen wijzigingen ingetekend voor de Stationsstraat. De Dorpsraad heeft geen idee waar de ruimte vandaan moet komen om dit te realiseren en vraagt zich bovendien af hoe het nieuwe fietspad (twee richtingen) aan gaat sluiten op het bestaande fietspad (één richting).

 

Informatie

Informatie kunt u vinden via de volgende links:

Document Nijmegen – Gebiedsvisie de Grift – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Bedrijventerrein De Grift – MijnWijkplan

Bedrijventerrein De Grift – Dossier De Grift – Dossiers – Over de gemeente – Gemeente Nijmegen

Wijkagent

Dhr. Ronald Klarenbeek is de Wijkagent voor Oosterhout.

 

Contactgegevens:

Ronald Klarenbeek

Wijkagent

06-22817857

Ronald.Klarenbeek@politie.nl

 

Eenheid Oost Nederland|Rivierenland-West

Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst GE

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn