Agenda openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 22 augustus 2018

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum: 22 augustus 2018 Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Vaststellen verslag openbare vergadering 4 april 2018 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe (door André van Proosdij) Presentatie Groene Delta van Nijmegen door Engie Terugblik op Blauwe Dinsdag Website Dorpsraad […]

Openbare Vergadering woensdag 4 april 2018

Agenda bestuursvergadering dorpsraad Oosterhout

Datum: 4 april 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Dorpshuis De Schakel

Aandachtsgebieden DR en WP

Aandachtsgebieden voor Dorpsraden en Wijkplatform.

Enquete weekmarkten

Bezoekt u wel eens de weekmarkt in Elst, Zetten of Heteren? De gemeente Overbetuwe wil graag weten wat u van deze markt of markten vindt. Als u uw mening graag over een van deze markten witl geven, ga dan naar de site van de gemeente om de enquete in te vullen:

https://www.overbetuwe.nl/Sport_recreatie_en_toerisme/Winkelen/Weekmarkten 

Alvast bedankt namens de gemeente!

Gelrepas: met korting of voor niets ook mee kunnen doen: voor mensen met een smalle beurs

Heeft U al eens gehoord van de GelrePas? Deze Pas is voor mensen met een laag inkomen of een uitkering. De Pas kun je gebruiken om voor niets of met korting te sporten, te knutselen, muziekles te krijgen of lid te worden van een vereniging of club. Er zijn veel gemeenten die de GelrePas aanbieden aan mensen uit hun gemeente. Overbetuwe doet dit ook. Meer informatie over de Gelrepas vindt u op de website:

https://www.gelrepas.nl/gemeenten/overbetuwe  Op de website staat wat u allemaal met een GelrePas kunt doen in onze gemeente. En dat is heel veel!

U kunt ook bellen met de Gemeente: 0481-362300 of stuur een mail naar info@overbetuwe.nl 

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Wat dacht u van een dagtocht naar een Kerstmarkt met de Betuwe Express (€ 10,– eigen bijdrage)?
 • Voor een bedrag van 4 euro een film bij Theater de Kik bijwonen, of voor 5 euro een voorstelling?
 • 10% korting in de 2Switch winkels
 • 50% korting op het lidmaatschap van Vrouwen van Nu
 • Met korting naar Chimpie Champ in Oosterhout
 • Korting op muziekles in Elst of Herveld
 • Fitnessen, zwemmen, voetballen, hockeyen, kan ook. Bij een sportvereniging is het lidmaatschap vaak gratis.

Openbaar Vervoer in Oosterhout

Buslijn 3 heeft op 9 december voor het laatst gereden. De Dorpsraad is met Provincie en Gemeente Overbetuwe in gesprek over de mogelijke alternatieven. Een daarvan is de buurtbus. Heeft u op dit moment openbaar vervoer nodig? Dan kan dat nog met Brengflex.

Als we meer weten over de alternatieven of met u daarover in gesprek willen, dan zullen we dat via onze website en de mail aan u melden.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van connexxion:

6 december

Per 10 december stopt lijn 3 vanwege te weinig passagiers.

Dat betekent dat er vanaf 10 december geen bus meer in Oosterhout Dorp rijdt. Inwoners van Oosterhout Dorp kunnen gebruik maken van de halte Jonagoldstraat. Hier is een extra fietsenstalling gerealiseerd. Ook kunt u gebruik maken van de halte Oosterhout, Stationsstraat als vervangende h alte.

Breng flex

Woont u in Oosterhout Dorp en maakte u gebruik van lijn 3? Dan kunt u 34% korting aanvragen op Breng flex. Breng flex is een halte – naar – halte vervoerservice die u kunt boeken per app of telefoon. Normaal kost een rit € 3,50. Voor inwoner s van Oosterhout Dorp die gebruik maakten van lijn 3, wordt dit met de korting € 2,31 per rit. De huidige bushaltes blijven bestaan in Oosterh out Dorp. Dit worden Breng flex haltes.

Heeft u interesse en wilt u de korting aanvragen?

Download de gratis Breng flex app, en maak een account aan;

Mail dan naar info@brengflex.nl met als onderwerp Oosterhout Dorp. Vermeld daarbij uw naam, uw Breng flex accountnaam, uw postcode en uw huisnummer.

Meer informatie over Breng flex vindt u via brengflex.nl

Meer informatie D. Stevens d.stevens@connexxion.nl

verkeersknelpunten

Verkeersknelpunten in Oosterhout besproken

Op woendag 22 november hebben we onder veel belangstelling de verkeersknelpunten in en om Oosterhout besproken. Hierbij een korte terugblik door middel van een powerpoint presentatie. Een vervolg krijgt dit nog, we houden u op de hoogte!

verkeersknelpunten

Denk mee over hoe Oosterhout er uit moet zien in 2040 op 27 november aanstaande

Maandag 27 november van 19.00 uur tot 21.30 uur organiseert de Gemeente Overbetuwe het Overbetuwe café Oosterhout bij Basisschool Samsam.

Bereikbaarheid, ontwikkeling van het dorsphart, woningbouw Hoge Wei, dijkversterking, recreatie en landschapspark De Danenberg. Er speelt een hoop in Oosterhout op dit moment. Maar hoe gaat het er in 2040 aan toe? Welke keuzes maakt Oosterhout op het gebied van de leefomgeving? We gaan hierover graag met u in gesprek. en over andere onderwerpen die met de leefomgeving van Oosterhout te maken hebben. Praat mee tijdens het Overbetuwe Café dat de gemeente hiervoor organiseert.

U bent een deskundige

U bent vaak in Oosterhout, omdat u hier bijvoorbeeld woont of werkt. Daarom weet u wat er speelt. Deze betrokkenheid van u willen we graag benutten en u betrekken bij de inrichting van uw leefomgeving. Op welke kwaliteiten moeten we inzetten? Wat kunnen partijen doen om deze te behouden of te versterken? Dat horen we graag van u. Deze meningen en ideeën vormen namelijk een basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.

We gaan graag hieover verder in gesprek met u. En over andere ondrwerpen die met de leefomgeving van Oosterhout te maken hebben. We spreken u gauw!

Aantrekkelijke leefomgeving

Met alle opgehaalde informatie maakt de gemeente verdere keuzes voor de toekomst van Overbetuwe. Waar moeten we op letten? Welke kwaliteten zijn het meest belangrijk voor een aantrekkelijk leefomgeving? Het gaat hierbij niet alleen over stenen. Het gaat ook over gebruik van de leefomgeving en hoe u deze ervaart De kwaliteiten verbinden we met elkaar en met andere Overbetuwse dorpen. Zo komen we tot een duidelijke en integrale Omgevingsvisie voor Overbetuwe.

Zien we u op 27 november vanaf 19.00 uur bij Basisschool Samsam? Tot dan!

p.s. neem u telefoon mee!

Bent u verhinderd? Kijk dan op www.overbetuwe2040.nl en reageer op de stellingen op het platform.

Uitnodiging Openbare Dorpsraadvergadering 22 november 2017

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

woensdag 22 november 2017

Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee 

Graag nodigen wij alle leden, belangstellenden en inwoners van Oosterhout uit voor deze vergadering.

Thema: Verkeer en veiligheid met:

Presentatie ‘1000 ogen’ over het signaleren van verdachte situaties

met onze wijkagent Rinie Jochoms

Whatsapp-groepen

door Frederik Stouten, gemeente Overbetuwe

Veilig verkeer: inventarisatie van knelpunten in en rond Oosterhout

met Jan Rouw, gemeente Overbetuwe

Graag nodigen we u uit om te de verkeerssituaties waarvan u vindt dat ze onveilig zijn te melden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, stuur dan een mail met de straatnaam en de reden waarom u de situatie onveilig vindt naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

21:00 uur: Reguliere vergadering

 1. Opening
 2. Notulen openbare vergadering
 3. Mededelingen
 4. Vervolg enquête bewoners
 5. Voortgang projecten:
  • Dijkverlegging en dijkverzwaring Oosterhout
  • Hoge Wei
  • Park 15
  • Afslag 38, RTG
  • Dorpshart
  • Park Danenburg

 6. Samenstelling bestuur

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

blauwe_dinsdag_banner

Oosterhout na 100 jaar eerste dorp op Vierdaagseroute

blauwe_dinsdag_banner

Oosterhout na 100 jaar eerste dorp op Vierdaagseroute

Over een week is het zover. Dan maakt het vierdaagselegioen zich op voor haar eerste wandeldag. Voor het eerst nemen de lopers de route in tegengestelde richting: na de Waalbrug gaat het linksaf de Oosterhoutsedijk op. Dat betekent een primeur voor Oosterhout: wij zijn het eerste dorp dat de lopers aandoen. Dat zal wennen zijn en voor sommige dorpsbewoners is het een flinke teleurstelling. Maar onder het mom van ‘Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’, hopen we dat u er samen met ons toch een mooi feest van kunnen maken!


Blauwe dinsdag

Op dinsdag 18 juli gaat de 101e Nijmeegse Vierdaagse van start. Sinds de 100-ste editie van vorig jaar is deze eerste dag van de Vierdaagse omgedoopt tot “Blauwe Dinsdag”. Blauw omdat de gemeente Overbetuwe een heerlijke plek is om te wonen, werken én wandelen tussen het blauw van de rivieren Rijn en Waal. Ook Oosterhout zal die dag op verschillende manieren blauw gekleurd zijn. De gemeente Overbetuwe helpt ons om het dorp blauw aan te kleden. We hopen dat u zelf daar ook een steentje aan bij wilt dragen door ook bij u de boel blauw te versieren en als u de lopers verwelkomt dat ook in het blauw te doen. Speciaal voor de gelegenheid is er bij de Blokker in Elst volop blauwe aankleding te koop.


Blauw welkom in Oosterhout

Ondanks het vroege tijdstip -vanaf 5.15 uur tot ongeveer 9.30 uur komen de lopers door ons dorp- hopen we samen met u de wandelaars een hartelijk ontvangst te geven. Met live muziek van Con Amore langs de route, koffie en broodjes bij Merkus, beschuit met blauwe muisjes en de straten blauw versierd door vrijwilligers en vooral ook de mensen uit Oosterhout langs de kant om de lopers aan te moedigen. De burgemeester, uiteraard ook in vol blauw ornaat, heet de vierdaagselopers aan het begin van zijn gemeente welkom en zal ze succes wensen.

We hebben speciale Oosterhoutse 4Daagse ‘Blauwe Dinsdag’ vlaggen te koop voor 25 euro per stuk. Als u een vlag wilt kopen, neem dan contact op met Mariel de Vries: marieldevries@live.nl


Route opgesplitst en wegafzettingen vanaf 4.00 uur

Doordat de route nu omgekeerd is, moet u er rekening mee houden dat er in Oosterhout wegafzettingen zijn van 4.00 tot 10.00 uur. Meer informatie over waar en hoe laat deze afzettingen zijn, vindt u op de site van de 4 daagse: http://www.4daagse.nl/images/files/2017/Wegafzettingen-2017-dinsdag.pdf. De route door Oosterhout wordt dit jaar opgesplitst: de lopers van de 30 kilometer snijden een stukje af. Ze slaan af bij de Gansstraat en gaan via de Peperstraat naar de Oosterhoutsestraat. De rest van de wandelaars blijft via de Waaldijk en de Dorpsstraat naar het Vredesplein lopen om dan weer verder te gaan op de Oosterhoutsestraat. De route kunt u inzien op http://www.4daagse.nl/images/files/2017/Vierdaagse-2017-dag1.png.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten en stuur een mail naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl of bel met Mariël de Vries 06 1221 3330. Graag tot dinsdagochtend, heel vroeg…

Met blauwe groet,

het Oosterhoutse 4daagse organisatieteam: Ans Huisman, Nellie van der Moolen, Sjoukje en Piet Koremans, Frans van Dam, Peter van Moerkerk, Walter Sietinga, Frans Spaan, Bert Diepenveen en Mariel de Vries