Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING Informatieavond over het Hart van Oosterhout op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk Beste mensen, Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is. Programma 1.       Welkom door […]

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout Datum: dinsdag 27 juni 2023 Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Binnengekomen post en mededelingen. 3. Jaarstukken 2022 en begroting 2023. 4. Verslag kascommissie. 5. Benoeming leden nieuwe kascommissie. 6. Rooster van aftreden bestuursleden. 7. Ontwikkelingen in de uiterwaarden […]

Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/   Project informatie: Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten: 1) het bestaande bedrijfsterrein, 2) de uitbreiding, 3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.   Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook […]