Uitnodiging Presentatie Dorpsagenda Oosterhout 11 maart

Beste dorpsbewoner,

Afgelopen jaar is een mooi begin gemaakt met de Dorpsagenda van Oosterhout. Graag nodigen we je uit om hier meer over te zien en te horen. En als je wilt, om ook mee te denken en mee te doen met een van de thema’s. In deze mail vertellen we je alvast iets meer.

Uitnodiging
Wat: Dorpsagenda Oosterhout: We DO, ook in coronatijd…
Wanneer: donderdag 11 maart 2021, 19.45 – 21.15 uur
Waar: thuis, achter je eigen pc, laptop of tablet
Voor wie: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Oosterhout

Wat is de Dorpsagenda?
De Dorpsagenda Oosterhout is een manier om als Oosterhouters na te denken over hoe we Oosterhout beter kunnen maken. Een plan hoe we van Oosterhout een nog fijnere plek kunnen maken om te wonen, te leven en te werken. Dat doen we met elkaar en samen met de gemeente en organisaties in en om Oosterhout.

Wat doen we op 11 maart?
We hebben vorig jaar een start gemaakt met zo’n 25 dorpsgenoten en een paar mensen van de gemeente en Forte Welzijn. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk dorpsgenoten de kans krijgen om mee te doen. We DO: dat zijn we allemaal.
Daarom zetten we op 11 maart de volgende stap, met iedereen die wil aansluiten: Oosterhouters en organisaties die in Oosterhout actief zijn. Vanwege corona doen we dat online.

Eerst: waar we naartoe willen
In het eerste deel van de avond hoor en zie je in een presentatie en een paar interviews welke wensen en ideeën er zijn verzameld. Het gaat over de onderwerpen Wonen, Leefomgeving, Tergouw en Sociale samenhang en welzijn. Ook vertellen we kort de laatste stand van zaken van het Dorpshart.

Daarna: hoe komen we daar
We weten nu wat we graag zouden willen in Oosterhout. De volgende stap is: Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daarover gaan we samen per thema in gesprek in het tweede deel van de avond. Bedenk vooraf met welk thema je mee wilt doen. We maken per thema een groepje en daarna komen we weer allemaal online bij elkaar voor een afsluiting en een doorkijkje naar de volgende stap.

Contact en aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar dorpsraadoosterhout@gmail.com. Dan ontvang je een code waarmee je op 11 maart vanaf 19:30 uur kunt inloggen. Om mee te doen heb je een laptop, smartphone of tablet (ipad) nodig en een internetverbinding.
Heb je vragen over de avond, dan kun je terecht bij Theo Voorn: t.voorn@planet.nl of bel 06 22 99 59 66. Hij is voorzitter van de regiegroep Dorpsagenda.
Meer informatie over de dorpsagenda vind je op de website van de Dorpsraad Oosterhout of op onze facebookpagina.

Graag tot ziens op 11 maart!

Met hartelijke groet,
namens de dorpsraad Oosterhout,

Het communicatieteam van de Dorpsagenda

 

Waar is de dorpsraad Oosterhout nou mee bezig?

Het zijn nog steeds bijzondere tijden. In een fysieke bijeenkomst aan u uitleggen waar het bestuur zoal haar vrije tijd aan besteedt is helaas al langere tijd onmogelijk. Dat betekent echter niet dat wij stil zitten, integendeel. Ik zal een paar onderwerpen vermelden en kort toelichten.

Maar voor ik daar aan begin kijk ik graag even met u terug op de sneeuw in februari. Ik heb er persoonlijk enorm van genoten, maar het bracht natuurlijk ook overlast met zich mee. Heel Oosterhout was bedekt onder een dikke laag sneeuw. Overal zag je stoere mannen en vrouwen hun stoepen, paadjes of opritten sneeuwvrij maken en velen hebben daarbij ook meteen die van de buren meegenomen. Dank aan al deze ‘helden’. Medewerkers van de gemeente hebben de doorgaande wegen sneeuwvrij gemaakt zodat we in ieder geval ons dorp uit en weer terug in konden, met de auto. Maar met de fiets, of te voet, was dat een stuk lastiger. Het Kerkepad was onbegaanbaar, door de wind lag de sneeuw minstens een halve meter hoog. Het stond duidelijk niet op het ‘schoonmaaklijstje’ van de gemeente. En toch is het sneeuwvrij gemaakt. Met zijn eigen shovel heeft Adrie Derksen het Kerkepad weer begaanbaar gemaakt. Adrie, ik weet zeker dat ik namens veel inwoners spreek als ik je daar hartelijk voor bedank.

Dan nu: Waar zijn wij mee bezig?

– het vaststellen van de dorpsagenda: de plannen zijn klaar, met de uitvoering is begonnen.  Meld u vooral aan als u denkt ergens mee te kunnen helpen, uw hulp is erg welkom.

– verkeersveiligheid: de verkeersdeskundige van de gemeente heeft toegezegd dat aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar een voorstel zal worden voorgelegd met bijpassende maatregelen voor Oosterhout.

– PMD-haken: ons is gevraagd om suggesties te doen aan welke lantaarnpalen haken kunnen worden bevestigd waaraan de PMD-zakken kunnen worden gehangen zodat ze niet wegwaaien. Heeft u een suggestie voor een geschikte plaats, mail het naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

– wij zijn in gesprek met Bluevest Value Partners én met alle wethouders over invulling van de bufferzone ten zuiden van Park15. Evenals de ontwikkelingen met betrekking tot het Hart van Oosterhout heeft ook dit onderwerp veel raakvlakken met de dorpsagenda.

– de energiecentrale van Engie aan de overkant van de Waal: nog dit jaar zal deze geheel gesloopt zijn en zullen twee windmolens verrijzen. Een deel van de sloop (onder andere de schoorsteen in het derde kwartaal) zal met behulp van explosieven gebeuren. Hou onze website in de gaten voor exacte data en tijdstippen. Zie ook https://www.engie.nl/nl/over-ons/projecten/centrale-gelderland

– dijkversterking: zie https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/

En er is meer dat onze aandacht heeft, denk aan Hoge Wei 2, Park Danenberg, de hoogspanningsmasten boven ons dorp, het hele gebeuren rondom knoop 38 en de RTG, de ontwikkeling van XXL-locatie De Grift-Noord, het zonnepark langs de A15, de verbreding van de A15 en ongetwijfeld komen er nieuwe onderwerpen op ons af. We wonen in een dynamische omgeving.

Ik hoop u allen binnen niet al te lange tijd weer eens te zien in De Schakel bij een openbare vergadering. Tot die tijd: https://dorpsraadoosterhout.nl/

Namens het gehele bestuur van onze Dorpsraad spreek ik de wens uit dat u gezond blijft.

Johan W. Plamont, voorzitter.

Een bijzonder jaar

Een bijzonder jaar

Aan het eind van het jaar 2019 had ik het gevoel dat we aan de rand van een heel bijzonder jaar stonden. Na 1919, 1818 en ga zo maar verder terug, was er weer eens een ‘dubbel’ jaar. Het leek mij leuk om zo’n jaar heel bewust te mogen beleven, het komt per slot van rekening maar eens in de 101 jaar voor, dus de kans dat je twee van dergelijke bijzondere jaren mee maakt is niet groot.

Op het moment dat u dit leest is 2020 voorbij. Er op terug kijkend constateer ik dat het inderdaad een heel bijzonder jaar is geweest. Maar, bijzonder op een geheel andere manier dan ik mij voor had kunnen stellen. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het een ‘verloren jaar’ is geweest, een jaar om snel te vergeten. Ik deel die mening niet. Toegegeven, het was een jaar waarin veel dingen niet konden, maar ik draai dat soort dingen liever om. Voor mij is het glas nooit half leeg, maar altijd half vol. En dus kijk ik graag terug naar datgene wat in 2020, ondanks alle beperkingen, nog wél kon.

En als ik die blik beperk tot ons prachtige dorp dan zie ik enorm veel dingen die tóch konden. Ik zie dat er grote stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het door velen zo gewenste Hart van Oosterhout. Er zijn meerdere werkgroepen met enthousiaste inwoners betrokken bij het schrijven van de Dorpsagenda. De verkeers(on)veiligheid is opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht en de verantwoordelijke Wethouder heeft toegezegd hier serieus aandacht aan te zullen schenken. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over invulling van de bufferzone tussen Park 15 en Oosterhout. En kunnen de hoogspanningskabels daadwerkelijk ondergronds?

Het was een bijzonder jaar. Een jaar dat wereldwijd heeft aangetoond hoe kwetsbaar de mens is. Een jaar dat heeft aangetoond dat ogenschijnlijk belangrijke zaken als het Hart van Oosterhout, een Dorpsagenda, verkeersveiligheid, een bufferzone of zelfs hoogspanningskabels plotseling onbelangrijk zijn wanneer je gezondheid je in de steek laat. Wanneer geliefden om je heen wegvallen ten gevolge van een virus dat nauwelijks te stoppen lijkt. Een jaar met twee serieuze lockdowns. Een jaar waarin velen van ons hun vakantie moesten annuleren. Een jaar waarin we met kerstmis niet iedereen uit konden nodigen die we zo graag aan tafel verwelkomd hadden……

Dus toch een jaar om snel te vergeten? Nee, mijn ‘half-volle-glas’ heeft mij naar prachtige plekjes in Overbetuwe en iets verder weg, maar binnen Nederland gebracht. Omdat ik niet mocht reizen voor mijn werk had ik tijd over. Ik heb ervaren dat het een enkele keer ook erg lekker is om eens even niets te hoeven en dus ook niets te doen. Ik heb in 2020 meerdere keren van een kerstdiner thuis mogen genieten zodat tóch alle kinderen aan hebben kunnen schuiven.

Ik kijk uit naar wat 2021 ons gaat brengen. Werkt het vaccin? Wordt alles weer enigszins normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Ik ga hierover graag met u in gesprek tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Wanneer die plaats zal vinden? Ook 2021 is begonnen als een bijzonder jaar in een lockdown. Zodra het mogelijk is zal de Dorpsraad u uitnodigen om gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021. Ik hoop u snel te zien.

Namens het bestuur van de Dorpsraad Oosterhout,

Johan W. Plamont.

Statuten

U kunt de statuten van onze vereniging hier inzien:

Statuten Dorpsraad

 

En hoe zit dat nou met ……Het Hart van Oosterhout ???

Lang hoorden we niets over het Dorpshart, maar ineens stond er een bericht in de Gelderlander, waarin we lazen dat Dorpshuis De Schakel definitief naar de Leonarduskerk gaat verhuizen. Dat de krant niet altijd de volledige waarheid spreekt moeten we ook hier weer eens constateren. Maar hoe zit het dan? En wanneer gaat er wel iets gebeuren?

Het Hart van Oosterhout: al jarenlang wordt erover gepraat. Toch lijkt het er op dat we nu echt een dorpshart gaan krijgen. De gemeente heeft serieus geld gereserveerd, zowel voor de verhuizing van het dorpshuis naar de kerk, als voor de verhuizing van basisschool SamSam. Onlangs is besloten om een externe projectontwikkelaar aan te trekken, die voor het geheel een visiedocument maakt, op basis waarvan definitief besloten wordt of het hele Hart gerealiseerd kan worden. Dat stuk komt in februari klaar. Dan neemt het college van B en W een besluit en in mei de gemeenteraad. Pas dan is het definitief en kunnen we aan de slag.

  • Dorpshuis in de kerk: in november 2019 is een eerste schets gepresenteerd aan het dorp. Momenteel wordt door een werkgroep, bestaande uit gemeente, architect en dorpshuisbestuur, met input van de gebruikers, een plan uitgewerkt dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van alle (toekomstige) gebruikers. Waarschijnlijk is dit plan in het eerste kwartaal van 2021 gereed. Ook vinden gesprekken plaats tussen gemeente, dorpsraad en kerkbestuur over de aankoop van de kerk voor een symbolisch bedrag. Ook over de aankoop van de pastorie wordt nog gesproken. De invulling daarvan (wonen met zorg, kinderopvang, ??) ligt nog open.

Als alles gaat volgens plan, dan zal in de loop van 2021 – 2022 het dorpshuis naar de kerk kunnen verhuizen.

  • Nieuwbouw SamSam: voor de verhuizing van SamSam (eventueel samen met kinderopvang de Klompjes en de speelzaal) is nog alleen duidelijk dat daarvoor geld op de gemeentelijke begroting staat. Die nieuwe school is in het Dorpshart gepland achter het kerkhof, grenzend aan de bongerd. We verwachten (en hopen) dat in de tweede helft van 2021 de plannen wat concreter worden.
  • Seniorenwoningen: in het schetsplan voor het dorpshart wordt rekening gehouden met de bouw van ongeveer 24 seniorenwoningen. Ook dit moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ook daarmee kunnen we na mei 2021 mee aan de slag.
  • Woningen aan de dijk: in het schetsplan is sprake van ongeveer 6 eengezinswoningen aan de dijk. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de seniorenwoningen.
  • Een dorpsplein en een park: het plan is om op het oude voetbalveld achter café Merkus een dorpsplein te realiseren voor evenementen, ontmoeting, enzovoorts. Het terrein van de bongerd achter de Savenijelaan zal (deels) ingericht worden als park en opvangbekken voor het kwelwater. Dit park is openbaar toegankelijk.

Mooie plannen, maar we zijn er nog niet. De kerk moet nog aangekocht worden, de grond moet aangekocht worden, misschien nog een bodemsanering, maatregelen tegen mogelijk kwelwater, parkeerplekken gezocht, enz. Nog genoeg hobbels waar we overheen moeten, maar aan de horizon lijkt toch licht te gloren en lijkt het nieuwe Hart van Oosterhout er te gaan komen.

Natuurlijk moeten we er als inwoners en direct betrokkenen met de neus bovenop blijven zitten, want het moet een Hart worden van ons allemaal! Daarom is er een Klankbordgroep gevormd, waarin mensen zitten die een groep direct betrokkenen vertegenwoordigen. Zij blijven op de hoogte en zullen mee praten en meedenken over problemen die opdoemen en waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Uiteraard zullen we via de Dorpsgeluiden, en -als het weer kan- op een inwonersavond iedereen op de hoogte houden. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mailtje sturen naar dorpshartoosterhout@gmail.com.

We houden contact, Hans Bolland en Ruud Geerts (namens de Dorpsraad)

 

Openbare vergadering 25 november geannuleerd

 

Als gevolg van de Corona maatregelen kan de openbare vergadering van 25 november helaas niet doorgaan.

Zienswijze Railterminal Gelderland en Knooppunt 38

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen met betrekking tot de Railterminal. Zie hierover onze eerdere berichtgeving.

In het recente verleden heeft de Dorpsraad zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunt u hier inzien/downloaden:

1. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen Notitie reikwijdte en detailniveau Railterminal Gelderland d.d. 19 februari 2020: zienswijze DR NRD

2. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland d.d. 17 april 2020: zienswijze DR PIP

Op dit moment ziet de Dorpsraad geen reden om een hernieuwde zienswijze in te dienen.

Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020
Aanvang 20:00 uur.
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark.

2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor en geeft antwoord op een vraag over de privacy aspecten en AVG regels bij privé bewakingscamera’s en publieke bewakingscamera’s. Zij adviseert om met de buren te overleggen indien er twijfels over zijn of de camera de privacy van de buren schendt. Zij zal zichzelf ook nog via Dorpsgeluiden introduceren. Zij is bereikbaar via jessica.pluim@politie.nl. Ook kan een bericht naar de Dorpsraad worden gestuurd, dan sturen wij die door.

3. Er zijn berichten van afmelding ontvangen van Gé Berns en van bestuursleden Gisela Albers en Rianne van Niekerk. Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor als vervanger voor Roel die begin dit jaar afscheid genomen heeft. Marleen Engelschman Lubeck stelt zichzelf voor. Met algemene stemmen wordt haar voordracht aangenomen.

4. Gé Berns heeft verzocht of zijn emailbericht dat hij naar het bestuur van de Dorpsraad heeft gestuurd voorgelezen kan worden tijdens de vergadering. Aan dit verzoek geeft Johan gehoor. In antwoord hierop geeft Johan aan dat op uitdrukkelijk verzoek van de directeur van SamSam, in verband met Corona, de Dorpsraad niet aanwezig was bij de herdenking op het Vredeplein op 18 september. Verder geeft Johan aan, dat de punten m.b.t de verkeersproblematiek volledige aandacht hebben en dat de Dorpsraad regelmatig contact hierover heeft met de Gemeente.

5. De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties.

6. Camiel geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. De kascontrolecommissie heeft de administratie en de stukken bekeken en in orde bevonden. De leden verlenen vervolgens het bestuur décharge.

7. Eén lid van de kascontrolecommissie treedt nu reglementair af. Onder de aanwezigen is er niemand bereid om deze plaats over te nemen. Camiel zal de leden een mail te sturen met de vraag wie er bereid is om dit te doen.

8. André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds van het Windmolenpark. 31 december sluit de volgende ronde voor het indienen van subsidieprojecten en hij roept op om hiervoor projecten aan te melden via de website van het omgevingsfonds. Ook geeft hij aan dat hij gaat stoppen als bestuurslid van het omgevingsfonds en dat belangstellenden voor deze functie hiervoor worden opgeroepen.

9. Johan geeft een toelichting op de Dorpsagenda. Er zijn werkgroepen geformeerd die een zestal thema’s uitwerken. Op 10 oktober is er een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners om ideeën op deze thema’s aan te dragen en om eventueel actief mee te doen om verder de Dorpsagenda te ontwikkelen.

Note: inmiddels is in verband met Corona de bijeenkomst van 10 oktober afgelast. Hiervoor in de plaats is er een online enquête samengesteld.

10. Johan geeft een toelichting over de verkeersproblematiek in Oosterhout. Er is een lijst met knelpunten. De verkeersproblematiek is een apart thema binnen de Dorpsagenda. Verder zoekt Johan regelmatig contact met de gemeente, echter blijft het op dit punt lastig om tot de gemeentelijke organisatie door te dringen. De verkeersveiligheid op de Oosterhoutsestraat heeft nog steeds politieke aandacht.

11. Voortgang Projecten:

Railterminal en knooppunt 38: er is een nieuw inpassingsplan. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Op de website van de Dorpsraad zal namens de Dorpsraad een voorzet geplaatst worden.

Hart van Oosterhout: Het bestuur van het dorpshuis en een afvaardiging van de gebruikersverenigingen van het dorpshuis trekken nu samen op om invulling te geven aan het plan. Hopelijk kan begin 2021 een presentatie aan het dorp worden gegeven over de laatste ontwikkelingen.

Hoogspanningsmasten: Er circuleert binnen de Gemeente een nieuw rapport. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zal de Dorpsraad een verzoek tot inzage in dit rapport doen.

Op de overige projecten zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden.

Rondvraag/mededelingen:
– 20 oktober is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor specifieke vragen over de Dijkverzwaring.  Note: Vanwege corona is deze bijeenkomst digitaal.

– Er is een nieuw fiets-/voetpad aan de Van Balverenlaan geopend

– Wegens onvoldoende bemensing bij de Gemeente staan de plannen voor de verbreding van het Kerkepad op een laag pitje.

 

Om 21:50 uur sluit Johan de Vergadering

Inloopavonden Railterminal 13 en 14 oktober digitaal

De geplande inloopavonden op 13 en 14 oktober 2020 vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via https://www.railterminalgelderland.nl/Nieuws/Inschrijving-informatieavonden-open.html

De mensen die zich al hadden aangemeld, krijgen persoonlijk bericht.

De informatieavonden worden georganiseerd omdat het herziene inpassingsplan ter inzage ligt tot en met 21 oktober 2020. Iedereen kan in die periode reageren op bovenstaande stukken.

Dit is een bericht van provincie Gelderland. 

Bijeenkomst 10 Oktober Dorpsagenda geannuleerd : Enquete.

De geplande dorpsbrede bijeenkomst  voor de Dorpsagenda op 10 oktober 2020 gaat niet door. Gezien de hoge toename van het aantal COVID-19 besmettingen is besloten de bijeenkomst te annuleren. In de plaats daarvan is er een enquête online in te vullen.

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee!

In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout afspraken met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn over projecten die ervoor moeten zorgen dat Oosterhout een nog fijner dorp wordt om in te wonen.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp.

We horen graag welke u het meeste aanspreken en welke punten wat u betreft een plek moeten krijgen in de Dorpsagenda.

Vult u de enquête in? U vindt deze op de website

https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout.

Invullen kan tot 30 oktober.

Wilt u zelf een rol spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van activiteiten? Ook dat kunt u aangeven in de enquête. We hopen op een hoge respons. Want alleen door samen te werken maken we Oosterhout mooier, leuker en levendiger!