Uitnodiging informatiebijeenkomst hart voor Oosterhout

Uitnodiging informatiebijeenkomst Dorpshart Oosterhout op donderdag 16 februari om 20.00 uur bij Cafe Zaal Merkus Hart voor Oosterhout? Al bijna 10 jaar koesteren we als inwoners van Oosterhout een ‘hartenwens’: (weer) een levendig en herkenbaar dorpshart en een plek in Oosterhout om te blijven wonen, ook als je ouder wordt en hulp nodig hebt. Ook […]

Hoge Wei: informatieavond over waterhuishouding door Klok Bouw

Informatie over waterhuishoudingplan Hoge Wei voor omwonenden Klok Bouwontwikkeling heeft alle omwonenden van plan Hoge Wei op verzoek van de dorpsraad uitgenodigd voor een informatie avond over de waterhuishouding van het nieuwbouwplan op 9 november. Deze avond was druk bezocht door zo’n 50 omwonenden. De rapporten die op 9 november zijn toegelicht zijn bijgevoegd en […]

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2016

Op 13 januari 2016 hebben we onze Jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht. Op de agenda stonden onder meer Begroting, Jaarrekening en Jaarverslag. Daarnaast hebben we ook inhoudelijke onderwerpen besproken, zoals de verkeersstructuur in de Waalsprong. Belangrijkste item voor Oosterhout is ‘de knip’ in de Griftdijk. Deze kan veel invloed hebben op onze inwoners. […]