Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 4 april 2023,

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 4 april 2023

 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening
 • Inwoonster van Oosterhout Froukje en haar kleinzoon Sjors hebben gevraagd om aan het begin van de vergadering iets te zeggen. Ze doen een oproep namens de jeugd van Oosterhout. Er is grote behoefte aan een hangplek voor de grotere kinderen, 12+. Het schoolplein is ’s avonds dicht. De kinderen hebben daardoor geen plek meer in het dorp om te chillen. Sjors vertelt hoe vervelend het voelt om weggestuurd te worden van het schoolplein.
 • Hun voorstel is een eenvoudig voetbalveldje met een hangplek bij de Schoeffel/Schup. Ze hebben al een aantal dingen uitgezocht en contacten gelegd. Maar het is best ingewikkeld. Froukje vraagt steun van de dorpsraad: ‘Dit kan ik niet alleen’.
 • We zeggen hulp toe, ook vanuit de regiegroep. De wijkagent heeft ook laten weten dat hij het een goed initiatief vindt. Ook Richard Huisman (dorpscontactpersoon) zegt toe dat hij wil bemiddelen. We spreken af dat we contact houden met Froukje en Sjors. Dank voor jullie bijdrage!

 

 1. Mededelingen
 • Plannen van gemeente Nijmegen voor bedrijventerrein De Grift. In mei organiseren we een informatieavond over de Grift. De projectleiders van gemeente Nijmegen komen daar in ieder geval. We nodigen gemeente Overbetuwe er ook bij uit. Hou de mededelingen dus in de gaten.
 • Overbetuwe doet. De cheques komen eraan. Vergeet niet om ze te gebruiken.
 • Busroute lijn 3. Er circuleren verschillende plannen. Die lijken erop te wijzen dat de route over de dijk vervalt. Dorpsraad overlegt binnenkort met wethouder Wijnte Hol en iemand van afdeling Verkeer. Dit punt komt dan zeker aan de orde.
 • Zonnepark langs A15. Panelen worden in juli aangesloten. Er komt voor inwoners uit de omgeving de mogelijkheid om aandelen te kopen. De partijen die het zonnepark bouwen, storten geld in een omgevingsfonds waar Oosterhout een deel van kan gebruiken voor verbetering van de leefomgeving.
  • Vraag uit het publiek: kunnen we last krijgen van dit enorme zonnepark? Kan het zorgen voor problemen tijdens piekbelasting? We weten dit niet. Wel hebben we de verzekering gekregen dat het net dit aankan.

 

 1. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.

Presentatie door Jildert Hijlkema  en Thomas Nusselein (K3) en Wim Vermeule van Delgromij.

 • Jildert laat zien welke plannen K3 en Staatsbosbeheer samen ontwikkelingen voor de inrichting van de Oosterhoutse uiterwaarden. Het gaat om een combinatie van grond- /klei-winning en natuuraanleg. Hij vertelt over de achterliggende ideeën en de methode. En hij laat zien hoe het gebied op termijn eruit kan gaan zien. Ook licht hij toe hoe de procedure verloopt en wat we als bewoners de komende jaren kunnen verwachten als het project inderdaad doorgaat. Meer informatie vind je via de website van K3:

https://www.k3.nl/oosterhoutsewaarden

 • Daar is ook de brochure te downloaden. En je vindt er de contactgegevens van Jildert en Thomas. Als je vragen hebt, kun je met hen contact opnemen. Dank voor jullie toelichting, heren.

 

 1. Presentatie over duurzaamheid door Hans Suurmond (DKK)
 • Hans is een jaar lang Klimaatburgemeester van Overbetuwe. Hij vertelt over zijn ervaringen in de wijk Brienenshof in Elst. Hij laat zien dat je als bewoner veel kunt doen op het gebied van duurzaamheid en dat alle beetjes helpen. Door goed samen te werken met andere bewoners, door stapje voor stapje te werken, en door creatief na te denken over hoe je andere inwoners erbij betrekt, kun je van een klein initiatief iets groots maken. Meer informatie over de activiteiten van Brienenshof Duurzaam vind je op de website:

http://brienenshof.nl/index.php/duurzaamheid

 • Hans, dankjewel voor je inspirerende verhaal!

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen:
 2. Werkgroep Wonen
 • Deze werkgroep heeft een heel mooie Woonvisie geschreven. Daarin staan de belangrijke uitgangspunten die eraan meehelpen dat we prettig kunnen blijven wonen in Oosterhout. De werkgroep is in gesprek met projectontwikkelaars en houdt de vinger aan de pols vanaf de vroegste fase van ieder plan.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving
 • Zwerfvuilbrigade: Deze groep bestaat uit ongeveer 12 personen en maakt een keer per maand een ronde. Je bent welkom om aan te sluiten. Vooral op 21 juni: Midzomernachtprikken in de uiterwaarden. Doe mee!
 • Burendag 23 september. Het thema is Troep op de stoep: een kleedjesmarkt voor kinderen. Wil je mee organiseren? Meld je bij Gisela of Mariël
 • Blauwe Dinsdag: Deze werkgroep moet de komende tijd de plannen van vorig weer tot leven wekken. Hier is zeker hulp bij nodig! Wil je meedoen? Meld je dan bij Mariël.
 • De Voedselkast hangt aan het Dorpshuis. Je kunt een bijdrage leveren. Er hangt een lijstje in de kast- waarop staat wat er vooral nodig is.
 • Groen en Water: we gaan meedoen aan Operatie Steenbreek. Op 18 april is er een thema-avond in het dorpshuis, georganiseerd door Overbetuwe. Er staat dan een ‘klimaatkeet’ op het plein. Je hoort op deze avond meer over de actie Regentonnen. Je kunt dan een regenton plaatsen met subsidie van de gemeente. De gemeente gaat hiervoor tonnen inkopen in juni.
 • Wil je meedoen aan de werkgroep? Je bent welkom! Meld je bij Gisela.

 

 1. Werkgroep Verkeer
 • Deze werkgroep is bezig om een integraal verkeersplan te schrijven. Daarin doen we voorstellen voor meer verkeersveiligheid in Oosterhout. Belangrijk onderdeel is een lijst met plekken waaraan iets moet gebeuren. Daarover zijn we in overleg met de gemeente. Het staat vast dat de gemeente als eerste gaat werken aan de Peperstraat. De werkgroep vindt dat daarna het Vredesplein en de Dorpsstraat prioriteit verdienen.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 • De Huiskamer heeft voor de komende tijd een mooi programma met activiteiten. We kunnen wel nog hulp gebruiken. Wil je meedoen? Meld je dan bij Theo of Ruud. En er is ook nog plaats voor meer bezoekers. Dus kom zelf een keer kijken, of geef familie en vrienden die tip.
 • We willen onze plannen verder ontwikkelen: proberen te zorgen dat mensen langer in Oosterhout kunnen blijven wonen.
 • We gaan samenwerking zoeken voor projecten samen met de sociale woningbouw. Ook voor jongeren.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting Dankjewel voor jullie komst!