Openbare Vergadering 23 april 2024

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 23 april 2024

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  • Werkgroep Wonen
  • Werkgroep Leefomgeving
  • Werkgroep Verkeer
  • Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 5. Gastvrije Waaldijk
 6. Hart van Oosterhout
 7. Plannen nieuwe opzet Dorpsraad 2.0
 8. Rondvraag
 9. Sluiting