apr
23
di
2024
Openbare vergadering Dorpsraad @ Dorpshuis De Schakel
apr 23 @ 19:45 – 22:00

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          dinsdag 23 april 2024

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)
 4. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen inzake:
  1. Werkgroep Wonen
  2. Werkgroep Leefomgeving
  3. Werkgroep Verkeer
  4. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 5. Gastvrije Waaldijk
 6. Hart van Oosterhout
 7. Plannen nieuwe opzet Dorpsraad 2.0
 8. Rondvraag
 9. Sluiting