Dorps- en wijkcoördinatie

Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente.

Dorpsraden en wijkplatforms

Bij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en wijkplatforms vaak een grote rol. De acht dorpsraden en drie wijkplatforms in onze gemeente bestaan uit groepen vrijwilligers. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Rol van de dorpsraden en wijkplatforms

Een dorpsraad of wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de burgers in eigen dorp of wijk. Het is belangrijk om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven.
De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn bijvoorbeeld:
• Adviseren van gemeente en inwoners(organisaties) uit de kern.
• Vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk en haar belangen.
• Activeren van inwoners om de gewenste verandering in het dorp of buurt zelf te bewerkstelligen
• Verbinden van initiatieven, verenigingen, organisaties en bewoners om te zorgen voor een onderlinge afstemming.

Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. Een dorpsraad of wijkplatform is een partner van de gemeente en klankbord voor de inwoners in het dorp of de wijk. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang.

Ondersteuning

De gemeente Overbetuwe is trots op de inwonersinitiatieven en de vele bewonersorganisaties zoals de dorpsraden en de wijkplatforms. Zij ondersteunt dit op de volgende manieren:

  • Bij de gemeente zijn twee kernenadviseurs in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0481 of via e-mail info@overbetuwe.nl.
  • Zij faciliteren inwonersinitiatieven door onder ander in contact te zijn met de dorpsraden en wijkplatforms. Zij zijn een vraagbaak en bezoeken bewonersbijeenkomsten. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen inwoners en de dorpsraad of wijkplatform.
  • Als inwoners ondersteuning nodig hebben bij een initiatief mogen zij advies vragen aan de kernenadviseurs.