Privacyverklaring en Protocol Datalekken

Privacyverklaring Vereniging Dorpsraad Oosterhout

De bescherming van jouw persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Ons Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die de Vereniging Dorpsraad Oosterhout verwerkt, te weten de persoonsgegevens van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. De Vereniging Dorpsraad Oosterhout gebruikt en verwerkt je persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees het gehele document

Protocol datalekken

Achtergrond
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een ernstig datalek. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming, per 25 mei 2018 van toepassing) grotendeels hetzelfde. De AVG stelt echter strengere eisen aan de registratie van de datalekken die zich in de organisatie hebben voorgedaan. Van belang is dat we alle datalekken moeten documenteren. Met deze documentatie moet de AP namelijk kunnen controleren, mocht het nodig zijn, of wij aan de meldplicht hebben voldaan.

Lees het gehele document