Openbare vergadering 25 november geannuleerd

 

Als gevolg van de Corona maatregelen kan de openbare vergadering van 25 november helaas niet doorgaan.

Financiële jaarverslag 2019 (voor vaststelling ALV)

Het financïele jaarverslag 2019 van Vereniging Dorpsraad Oosterhout. Dit jaarverslag dient nog door de ALV vastgesteld te worden.

Financieel verslag 2019 voor vaststelling ALV-balans-2

Financieel verslag 2019 voor vaststelling ALV -v&w-2

 

 

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 22 augustus 2018

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Datum: 22 augustus 2018 Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Dorpshuis De Schakel Opening en vaststelling agenda Binnengekomen post en mededelingen Vaststellen verslag openbare vergadering 4 april 2018 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe (door André van Proosdij) Presentatie Groene Delta van Nijmegen door Engie Terugblik op Blauwe Dinsdag Website Dorpsraad […]

Openbare Vergadering woensdag 4 april 2018

Agenda bestuursvergadering dorpsraad Oosterhout

Datum: 4 april 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Dorpshuis De Schakel

Openbaar Vervoer in Oosterhout

Buslijn 3 heeft op 9 december voor het laatst gereden. De Dorpsraad is met Provincie en Gemeente Overbetuwe in gesprek over de mogelijke alternatieven. Een daarvan is de buurtbus. Heeft u op dit moment openbaar vervoer nodig? Dan kan dat nog met Brengflex.

Als we meer weten over de alternatieven of met u daarover in gesprek willen, dan zullen we dat via onze website en de mail aan u melden.

Meer informatie vindt u in onderstaand persbericht van connexxion:

6 december

Per 10 december stopt lijn 3 vanwege te weinig passagiers.

Dat betekent dat er vanaf 10 december geen bus meer in Oosterhout Dorp rijdt. Inwoners van Oosterhout Dorp kunnen gebruik maken van de halte Jonagoldstraat. Hier is een extra fietsenstalling gerealiseerd. Ook kunt u gebruik maken van de halte Oosterhout, Stationsstraat als vervangende h alte.

Breng flex

Woont u in Oosterhout Dorp en maakte u gebruik van lijn 3? Dan kunt u 34% korting aanvragen op Breng flex. Breng flex is een halte – naar – halte vervoerservice die u kunt boeken per app of telefoon. Normaal kost een rit € 3,50. Voor inwoner s van Oosterhout Dorp die gebruik maakten van lijn 3, wordt dit met de korting € 2,31 per rit. De huidige bushaltes blijven bestaan in Oosterh out Dorp. Dit worden Breng flex haltes.

Heeft u interesse en wilt u de korting aanvragen?

Download de gratis Breng flex app, en maak een account aan;

Mail dan naar info@brengflex.nl met als onderwerp Oosterhout Dorp. Vermeld daarbij uw naam, uw Breng flex accountnaam, uw postcode en uw huisnummer.

Meer informatie over Breng flex vindt u via brengflex.nl

Meer informatie D. Stevens d.stevens@connexxion.nl

Uitnodiging Openbare Dorpsraadvergadering 22 november 2017

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

woensdag 22 november 2017

Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee 

Graag nodigen wij alle leden, belangstellenden en inwoners van Oosterhout uit voor deze vergadering.

Thema: Verkeer en veiligheid met:

Presentatie ‘1000 ogen’ over het signaleren van verdachte situaties

met onze wijkagent Rinie Jochoms

Whatsapp-groepen

door Frederik Stouten, gemeente Overbetuwe

Veilig verkeer: inventarisatie van knelpunten in en rond Oosterhout

met Jan Rouw, gemeente Overbetuwe

Graag nodigen we u uit om te de verkeerssituaties waarvan u vindt dat ze onveilig zijn te melden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, stuur dan een mail met de straatnaam en de reden waarom u de situatie onveilig vindt naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

21:00 uur: Reguliere vergadering

 1. Opening
 2. Notulen openbare vergadering
 3. Mededelingen
 4. Vervolg enquête bewoners
 5. Voortgang projecten:
  • Dijkverlegging en dijkverzwaring Oosterhout
  • Hoge Wei
  • Park 15
  • Afslag 38, RTG
  • Dorpshart
  • Park Danenburg

 6. Samenstelling bestuur

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

Uitnodiging Openbare Vergadering Dorpsraad Oosterhout

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

woensdag 17 mei 2017

 

Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee 

Graag nodigen wij alle leden, belangstellenden en inwoners van Oosterhout uit voor deze vergadering.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen openbare vergadering 8 maart 2017
 3. Mededelilngen
 4. ONS Gezondheidserf
 5. Uitslag enquête bewoners Oosterhout
 6. 4 Daagse
 7. Speelplekken
 8. Voortgang projecten:

 • Dijkverlegging en dijkverzwaring
 • Hoge Wei
 • Park 15
 • Afslag 38
 • Dorpshart

      9. Rondvraag

    10. Sluiting

 

Agenda Dorpsraadveradering 17 mei 2017

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

woensdag 17 mei 2017

 

Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee

Graag nodigen wij alle leden, belangstellenden en inwoners van Oosterhout uit voor deze vergadering.

 

Agenda

 1. Opening
 2.  Notulen openbare vergadering 8 maart 2017
 3.  Mededelingen
 4.  ONS Gezondheidserf
 5.  Uitslag enquête
 6.  4 Daagse
 7.  Speelplekken
 8.  Voortgang projecten: 
 •    Dijkverlegging en dijkverzwaring Oosterhout, 
 •    Hoge Wei
 •    Park 15
 •    afslag 38 
 •    Dorpshart

       9   Rondvraag

      10  Sluiting

Verslag openbare vergadering dorpsraad 11 januari 2017

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 11 januari 2017 Lees meer

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Graag nodigen we u uit voor onze eerstvolgende openbare vergadering:


Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 27 mei 2015

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen openbare vergadering 25 maart 2015

3. Mededelingen

4. Ontwikkelingen rondom de A15, A15 Corridor

Toelichting door de gemeente Overbetuwe op de ontwikkelingen van Park 15, het Rail Overslagpunt, de windmolens in Overbetuwe langs de A15 en de verbreding van de A15.

5. Ontwikkelingen industrieterreinen rondom De Grift

Toelichting op de ontwikkeling van vier industrieterreinen rondom De Grift.

6. Ontwikkelingen Windmolenpark Nijmegen-Betuwe (De Grift)

Toelichting door Alex de Meijer (Gelderse Milieufederatie)

7. Voortgang werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

8. Rondvraag

9. Sluiting


Graag tot woensdag 27 mei,

namens de Dorpsraad Oosterhout,

Walter van Zoggel,

voorzitter