Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum: 22 augustus 2018

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats: Dorpshuis De Schakel

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen post en mededelingen
 3. Vaststellen verslag openbare vergadering 4 april 2018
 4. Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Betuwe (door André van Proosdij)
 5. Presentatie Groene Delta van Nijmegen door Engie
 6. Terugblik op Blauwe Dinsdag
 7. Website Dorpsraad Oosterhout
 8. Dorpsraad en AVG
 9. Voortgang projecten:
  1. Zomer in Gelderland (24 augustus 2018)
  2. Knoop 38
  3. Dijkverzwaring en dijkverlegging
  4. Hart van Oosterhout
  5. Buurtbus
  6. Hoge Wei
  7. Hoogspanningsmasten (nieuw project?)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.