Knoop 38: samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

In mei hebben we bijeenkomsten gehad voor de gebiedsmaatregelen Knoop38. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de samenvatting van deze participatieavonden en het bijbehorende de raadsinformatiememo. Over de concept-documenten hebben wij vooraf afstemming gehad met het kernteam.   Bijgevoegd treft u deze documenten aan:   –              Samenvatting van de avonden […]

Overbetuwe wil meer inzicht in ons dorp

Dorpsprofielen van alle wijken en dorpen Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen tussen 19 en 24 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun dorp ervaren. En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen. De enquête […]

Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.   Betreft:                 Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.