Uitnodiging inloopbijeenkomst Oosterhoutse Waarden

Op donderdag 23 november a.s. organiseert K3 van 16.00 uur tot 19.30 uur in Dorpshuis De Schakel een inloopbijeenkomst om u bij te praten over het idee van K3 en Staatsbosbeheer om extra natuurontwikkeling in een deel van de Oosterhoutse Waarden te realiseren.

Zij praten u bij over de stappen die zij het afgelopen jaar hebben gezet voor het plan. In bijgaande uitnodiging en nieuwsbrief vindt u alvast wat informatie over de stand van zaken.

Heeft u naar aanleiding van de uitnodiging en nieuwsbrief vragen of opmerkingen, neem dan kunt u contact met K3 opnemen. U vindt de contactgegevens onderaan de uitnodiging en op de achterzijde van de nieuwsbrief.

Uitnodiging inloopbijeenkomst project Oosterhoutse Waarden

Nieuwsbrief Oosterhoutse Waarden okt23 DEF

Verkeersmagazine Oosterhout

Op 29 september heeft de Werkgroep Verkeer een verkeersactie gehouden in de Dorpsstraat.  Tijdens deze actie is een verkeersmagazine uitgedeeld. Deze verkeersmagazine kunt u online bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken:

 

 

Extra standplaatsen woonwagens

Na gesprekken over de uitkomst van de QuickScan met de woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden blijkt uitbreiding op de nieuwe locaties zal leiden tot lange procedures. Bovendien zal uitbreiding op sommige locaties vanwege ruimtelijke kwesties, zoals geluid, kostbaar zijn. Omdat er in eerste instantie wordt gezocht naar uitbreiding van 25 standplaatsen voor de meest urgente groep, kiest het college van B&W voor uitbreiding op de bestaande locaties. In totaal zijn er 180 reacties ontvangen en daarnaast kwamen er handtekeningen en een petitie, die zijn samengevat in een notitie.

 

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om uitbreiding van bestaande woonwagenlocaties Teersdijk, Ackerbroekweg, Ubbergseweg en Dorpsstraat met in totaal 10 woonwagenstandplaatsen uit te werken. Daarnaast stelt het college voor om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden een extra uitbreiding van woonwagenlocatie Teersdijk met maximaal 15 woonwagenstandplaatsen mogelijk is.

 

Voor bestaande locaties is in de QuickScan alleen kleinschalige uitbreiding onderzocht en ziet het college mogelijkheden om 10 plaatsen toe te voegen op de bestaande woonwagenlocaties Teersdijk (6), Ackerbroekweg (2), Dorpsstraat (1) en Ubbergseweg (1).

 

Om binnen redelijke termijn te kunnen voldoen aan de woonvraag wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden uitbreiden van de huidige locatie Teersdijk mogelijk is met maximaal 15 woonwagenstandplaatsen. Als het blijkt dat uitbreiding niet mogelijk is, zal er een nieuwe afweging gemaakt moeten worden op basis van de resultaten van de QuickScan en de uitkomst van de gesprekken met omwonenden, woonwagenbewoners en andere stakeholders.

 

Na besluitvorming door de raad zullen we opnieuw contact met u en de overige kandidaten voor woonwagenstandplaatsen opnemen.

 

Informatie over dit onderwerp vindt u via https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/uitbreiding-woonwagenstandplaatsen/

Indien u wilt weten wanneer de raad over dit onderwerp vergadert, kunt u dit vinden via  https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Openbare informatie over de woonwagenstandplaatsen

Op onderstaande website treft u informatie over het dossier woonwagens.

https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/uitbreiding-woonwagenstandplaatsen

 

Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Omschrijving taakinhoud Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Heeft te maken met
Nieuwbouwplannen:
– De Eulink
– Plan Vens
– Hoge Weide
– Groene buffer