Subsidieronde 2020 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Overbetuwe

Tot en met 31 december kunnen er projecten aangemeld worden om voor subsidie door het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen – Overbetuwe in aanmerking te komen.

Deze projecten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

> Op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang

> Het persoonlijk belang overstijgend

> Binnen 2 jaar uitvoerbaar

> Ten behoeve van Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen-Oosterhout

 

De presentatie die Arno van Proosdij namens het bestuur van het Omgevingsfonds tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op 16 september 2020 heeft gegeven:

Windpark Nijmegen-Betuwe – het omgevingsfonds