Subsidieronde 2020 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Overbetuwe

Tot en met 31 december kunnen er projecten aangemeld worden om voor subsidie door het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen – Overbetuwe in aanmerking te komen.

Deze projecten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

> Op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang

> Het persoonlijk belang overstijgend

> Binnen 2 jaar uitvoerbaar

> Ten behoeve van Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen-Oosterhout

 

De presentatie die Arno van Proosdij namens het bestuur van het Omgevingsfonds tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op 16 september 2020 heeft gegeven:

Windpark Nijmegen-Betuwe – het omgevingsfonds

 

 

 

 

Informatieavond windpark, donderdag 13 februari 2014

Windpower Nijmegen organiseert een informatieavond op

donderdag 13 februari

om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel

(Honsvoet 2, Oosterhout).

Inloop vanaf 19.30 uur.

Deze avond is bedoeld om bewoners uit de wijde omgeving en andere geïnteresseerden inzicht

te geven in de resultaten van het MER, met onder andere verschillende inrichtingsvarianten

Zie de uitnodiging in onderstaande bijlage.

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht:

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden op de mogelijkheid gewezen om zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. Een groot gedeelte van Oosterhout, gemeente Overbetuwe, viel niet in het verspreidingsgebied. De brief sturen wij u daarom hierbij ter informatie toe.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Groet,

namens collega Sjon Debie,

Pieter-Jan de Jong