Enquête speelbeleid Gemeente Overbetuwe

Denk mee over het nieuwe speelbeleid!

Wat zijn leuke plekken om te spelen en ontmoeten? Wat maakt een buurt fijn om te bewegen en te sporten? Hoe kunnen we alle inwoners op een goede manier mee laten denken bij het maken van speelruimte?

We werken aan een nieuw speelbeleid en doen dat graag samen met de inwoners. Tussen 2014 en nu zijn alle 130 speelplekken in Overbetuwe samen met inwoners tijdens wijk- of dorpsprojecten bekeken en opgeknapt. Nu gaan we aan de slag met een nieuw speelbeleid en hebben jouw/uw hulp daar bij nodig.

Enquête

Op dit moment bevragen we álle inwoners van Overbetuwe over hun gebruik van de openbare ruimte voor spelen en bewegen via een digitale enquête.  Jong én oud.

Als inwoners invloed willen hebben op de toekomstige koers van het gemeentelijk speelbeleid, is het invullen van deze enquête heel zinnig! Dat kan tot en met 16 oktober 2020.

De informatie die we verzamelen geeft ons een basisuitgangspositie om in één van de aankomende jaren opnieuw met bewoners per wijk of kern de speel- en beweegruimte onder de loep te nemen en  waar mogelijk te verbeteren.

De exacte planning van die trajecten is op dit moment nog niet vastgesteld.

De link naar de enquête vindt u op

www.overbetuwe.nl/spelen.

Deelt u gerust deze link; we hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Overbetuwe de enquête invullen, van jong tot oud!

Andere links:

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1819515971523421

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1861271080681243