Informatieavonden RTG

Informatieavonden

Het inpassingsplan van de RTG, de MER en een aantal vergunningen liggen tot en met 21 oktober 2020 ter inzage. Heeft u vragen hierover? Schrijf u dan in voor een informatieavond.

Informatieavonden 13 en 14 oktober 2020
Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Ook het milieueffectrapport, het ontwerpbesluit hogere waarden voor de wet geluidshinder, en de ontwerpbesluiten van de vergunningen voor de Waterwet en Wet natuurbeheer liggen dan ter inzage. De stukken liggen zowel hier digitaal ter inzage als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom zijn er twee informatieavonden op 13 en 14 oktober 2020 in Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Deze worden gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor zien de avonden er anders uit dan u gewend bent.

Hoe zien de avonden eruit?
Elke avond zijn er twee sessies: van 16.30 – 18.00 uur en van 19.30 – 21.00 uur. U meldt zich aan voor een van deze sessies. Tijdens een sessie zijn er vier hoeken die u kunt bezoeken om vragen te stellen. Deze hoeken gaan over:

 1. het ontwerp-inpassingsplan;
 2. de MER (geluid en externe veiligheid);
 3. landschappelijke inrichting, natuur en water;
 4. ontwerp, ontsluitingsweg en terminal.

Bij elke hoek staan stoelen waar u plaats kunt nemen om vragen te stellen aan inhoudelijk deskundigen. Dit doen we in tijdslots van twintig minuten. Na elk tijdslot heeft u tien minuten om van hoek te wisselen. Dit betekent dat u maximaal bij drie hoeken kunt aansluiten. Denkt u van tevoren vast na over welke hoek(en) u wilt bezoeken? Uiteraard kunt u na een bezoek aan één of twee hoeken besluiten weg te gaan, u hoeft dus niet de hele sessie te blijven.

Meldt u nu aan
Om een van de bijeenkomsten te kunnen bijwonen moet u zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u in verband met de regels rondom COVID niet binnen laten.

AANMELDEN KAN HIER

Nog even op een rij:

 • U moet zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u niet binnen laten.
 • Kom ongeveer 10 minuten voor uw sessie naar de locatie, niet eerder.
 • Ontsmet uw handen voordat u naar binnen gaat.
 • U moet gaan zitten in één van de vier hoeken. Rondlopen mag helaas niet volgens de COVID-richtlijnen.
 • Alleen tijdens de wisselmomenten kunt u van hoek wisselen. Volgt u daarbij de looproutes en volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Tijdens de bijeenkomst volgen wij de regels van het RIVM. Daarom vragen wij u ook het volgende:

 • altijd 1,5 meter afstand te houden;
 • de gezondheidschecklist – Veilig deelnemen aan een bijeenkomstOpen this document with ReadSpeaker docReader door te nemen en u af te melden als u op één van de vragen met ‘ja’ moet antwoorden;
 • bij binnenkomst uw naam- en contactgegevens in te vullen. Mocht achteraf blijken dat een aanwezige corona had, dan zijn deze nodig voor bron- en contactonderzoek.