Knoop 38: samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

In mei hebben we bijeenkomsten gehad voor de gebiedsmaatregelen Knoop38. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de samenvatting van deze participatieavonden en het bijbehorende de raadsinformatiememo. Over de concept-documenten hebben wij vooraf afstemming gehad met het kernteam.

 

Bijgevoegd treft u deze documenten aan:

 

–              Samenvatting van de avonden 8, 9 en 16 mei

–              Definitief overzicht opbrengst deelsessies

–              Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop38

 

De bijbehorende kaarten vindt u via deze link:

https://gemeenteoverbetuwe.sharefile.eu/d-sa5bbeb6fa6f4d87b

 

Deze stukken zijn inmiddels ook gedeeld met de gemeenteraad.

[19inf00079] – Informatiememo Vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38

[19bes00381] – Gebiedsmaatregelen knoop 38 overzicht opbrengst deelsessies

[19bes00348] Gebiedsmaatregelen Knoop38_samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei