Overbetuwe wil meer inzicht in ons dorp

Dorpsprofielen van alle wijken en dorpen

Ongeveer 6300 inwoners van de gemeente Overbetuwe ontvangen tussen 19 en 24 augustus een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het wonen en leven in hun dorp ervaren. En ook wat mensen voor elkaar kunnen en willen doen.

De enquête is een van de manieren van de gemeente Overbetuwe om beter inzicht te krijgen in wat er speelt in jullie dorp of wijk. Dat inzicht draagt bij aan een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen, zodat mensen prettig kunnen wonen en samenleven.

Naast de resultaten van de enquête kijkt de gemeente ook naar de cijfers over bijvoorbeeld gezondheid, werk, onderwijs, bevolkingsopbouw. Verder gaan we het gesprek aan met inwoners, en ook met politie, basisscholen, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en andere belangrijke organisaties voor het dorp.

Dit alles bij elkaar biedt straks per dorp of  wijk (Elst) een overzicht van kansen en kwetsbaarheden. In samenwerking met het dorp kan dit leiden tot een dorpsagenda van inwoners, organisaties en gemeente.

Om een goed dorpsprofiel te maken vragen wij jullie betrokkenheid in dit traject.

Betrokkenheid van het dorp

Wij vragen jullie betrokkenheid bij het maken van de dorpsprofielen. Jullie kennen je dorp het beste en kunnen ons adviseren. Per dorp willen we een dorpsnetwerkgroep maken. In de dorpsnetwerkgroep zitten de relevante partijen en inwoners van het dorp. De groep werkt met ons samen om het proces goed in te richten en heeft een belangrijke rol bij het duiden van de dorpsanalyse. Jullie als bewonersoverleg kunnen ons helpen door zelf deel te nemen in de dorpsnetwerkgroep en om de juiste mensen in de groep te krijgen. Daarnaast is het goed om op de hoogte te zijn van dit traject.

 

Planning

Tussen 19 en 24 augustus ontvangen 6300 inwoners een enquête. In september-oktober maakt gemeente Overbetuwe een basis-analyse voor alle dorpen. In oktober volgt een verdiepingsslag in Slijk-Ewijk, Oosterhout en Driel. In februari 2020 beginnen wij met de verdiepingsslag in Elst. Vervolgens maken wij elke 6 maanden een verdiepingsslag van één of meerdere dorpen. Als jullie dorp aan de beurt is, nemen wij contact met jullie op.