Zienswijze Railterminal Gelderland en Knooppunt 38

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen met betrekking tot de Railterminal. Zie hierover onze eerdere berichtgeving.

In het recente verleden heeft de Dorpsraad zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunt u hier inzien/downloaden:

1. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen Notitie reikwijdte en detailniveau Railterminal Gelderland d.d. 19 februari 2020: zienswijze DR NRD

2. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland d.d. 17 april 2020: zienswijze DR PIP

Op dit moment ziet de Dorpsraad geen reden om een hernieuwde zienswijze in te dienen.