Rapport Gastvrije Waaldijk

De Noordelijke Waaldijk, tussen Gorinchem en Nijmegen gaat op de schop. In de komende jaren wordt van Gorinchem Dalem-poort tot en met Sprok een planvormingstraject doorlopen waarin wordt bepaald hoe het nieuwe dijklandschap er uit komt te zien. Hierbij wordt ook de dijkweg bestudeerd. In het planvormingstraject van het Waterschap is nog veel ruimte om suggesties te doen. Deze dijkversterking biedt kansen om het recreatief en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten.

Begin dit jaar zijn nieuwe normen voor de dijken van kracht gegaan die eisen dat de kans op een doorbraak wordt verkleind. De aanleiding voor de normen waren nieuwe inzichten over bescherming tegen hoog water, het principe van basisveiligheid voor alle inwoners en een toegenomen economisch belang van de gebieden achter de dijken.

De noordelijke Waaldijk zal worden versterkt in de komende periode. Hierbij worden risico’s door een tekort aan hoogte, een tekort aan stabiliteit en door piping, aangepakt. Waterschap Rivierenland is momenteel bezig met ruimtelijke verkenningen naar de omgeving van de dijk en met technisch onderzoek naar de dijk zelf. Voor drie van de vier trajecten zijn ruimtelijke kwaliteitskaders opgeleverd. Deze hebben mede een basis gelegd voor dit onderzoek naar recreatie- en toerismekansen.

Lees hier het rapport: rapport gastvrije Waaldijk def LQ