Verkeersmagazine Oosterhout

Op 29 september heeft de Werkgroep Verkeer een verkeersactie gehouden in de Dorpsstraat.  Tijdens deze actie is een verkeersmagazine uitgedeeld. Deze verkeersmagazine kunt u online bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken:    

Luchtfoto_Hoge_Wei

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei

Met ingang van vandaag, donderdag 9 juni, ligt het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei gedurende 6 weken ter inzage. Het voorontwerp met bijbehorende stukken is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bezwaar maken Binnen de genoemde termijn van 6 weken (dus uiterlijk 20 juli) kunnen inwoners van de gemeente Overbetuwe en overige belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) een inspraakreactie […]

input

Hoge Wei aanpassingen van het bestemmingsplan

Op 12 juni is het plan voor Hoge Wei in de Gemeentraad besproken. De gemeente had op basis van de ingediende zienswijze het plan al op onderelen aangepast en onder meer de bouwhoogte van 13 naar 12 meter gewijzigd. Het plan is in de bespreking op 12 juni door de Gemeenteraad aangepast op de volgende […]

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei zijn inmiddels gepubliceerd.
Deze plannen zijn in te zien tot en met 22 februari 2017. De digitale versies kun je hier vinden
en hier, of kijk op www.overbetuwe.nl en zoek op ‘Hoge Wei’.

De stukken die je vindt op de site van ruimtelijke plannen, zijn ook als bijlage bij dit artikel geplaatst op de het stuk ‘Bijlagen bij het bestemmingsplan’ na. Dit bestand is helaas te groot. In de stukken wordt verwezen naar de rapporten van BOOT en RHDHV. Deze artikelen vindt u niet op ruimtelijke plannen, maar wel als bijlage bij dit artikel.

Als je het niet eens bent met de plannen, kun je een ‘zienswijze’ indienen. Zienswijzen kunnen bij gemeente ingediend worden tot en met 22 februari. Daarna neemt de gemeente een besluit op basis van de zienswijzen en volgt de bezwarenprocedure: let op je kunt alleen een bezwaar indienen als je eerst een zienswijze hebt ingediend (hoge uitzonderlingen daargelaten).
Als er meer nieuws is, zullen we dat op onze site vermelden.

Klok Bouw heeft een site met informatie over Hoge Wei voor geinteresseerde kopers: www.woneninhogewei.nl

KDO-presentatie Hoge Wei (18.3MB)