Overbetuwe maakt keuze voor gebiedsmaatregelen

Het college van Overbetuwe heeft een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

De provincie Gelderland stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Dat was een van de afspraken die de gemeente Overbetuwe maakte met de provincie Gelderland als voorwaarde voor de aanleg van de Railterminal Gelderland.
De keuze van het college is onder meer gebaseerd op gesprekken met betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Andere aspecten die het college heeft meegewogen, zijn de concept-gebiedsvisie van maart 2017, de landschappelijke waarde van de gebiedsmaatregelen en het beschikbare budget. Dat heeft de volgende prioritering opgeleverd:

1.    Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk
2.    Aanleg van Waldeel 2 tussen Tielsestraat en de Railterminal Gelderland
3.    Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat
4.    Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering
5.    Begroeiing langs primaire en secundaire wegen
6.    Landschappelijke verbetering waldeel 0
7.    Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)
8.    Opwaarderen Het Peppelstuk
9.    Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever
10.  Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof

Hoe nu verder?

De gemeente Overbetuwe stelt het komend half jaar een uitvoeringsplan op. Het geld dat de provincie Gelderland bijdraagt aan de gebiedsmaatregelen, komt beschikbaar op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland onherroepelijk is vastgesteld. Volgens de huidige planning is dat op zijn vroegst medio 2021.

Lees hier verder:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten/Railterminal_Gelderland/Actueel/Overbetuwe_maakt_keuze_voor_gebiedsmaatregelen