Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Na een lange tijd kunnen wij u eindelijk weer uitnodigen voor een openbare vergadering van onze dorpsraad.

Agenda Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          woensdag 24 november 2021

Aanvang:       20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats:            Dorpshuis De Schakel

 

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Binnengekomen post en mededelingen
  3. Jaarstukken 2020 en begroting 2022
  4. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
  5. Aankondiging grote campagne verkeersveiligheid
  6. Dorpsprofiel Oosterhout en andere actuele thema’s
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Lid worden van de dorpsraad en voortaan altijd op de hoogte zijn? Dat kan voor een luttel bedrag van 5 euro per jaar. U kunt zich melden als lid met een mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Graag tot 24 november

Ps. Er is nieuws omtrent het Hart van Oosterhout, dit delen wij de 24e graag met u.