Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken aan dit project.

In onderstaand document kunt u het advies lezen dat is opgesteld naar aanleiding van de vraag: “Wat is de meest optimale weginrichting van de Gastvrije Waaldijk in de gemeente Overbetuwe per type wegvlak (maatwerkoplossingen) voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp, rekening houdend met de bestaande kruinbreedte en de bouwstenen uit het project ‘Gastvrije Waaldijk?’

https://www.overbetuwe.nl/dsresource?objectid=bf2933e7-441d-401a-b2bc-d7af4468f53c&type=PDF