Plannen Hoge Wei

Begin februari heeft de projectontwikkelaar Klok een aantal leden van dorpsraad en kwellend water geïnformeerd over een nieuw bouwplan voor Hoge Wei. Dit plan is nog in de conceptfase en is dus nog niet formeel in procedure gebracht. Klok Bouw wil graag van ons als bewoners weten wat we er van vinden, voordat het plan definitief wordt en het plan naar de gemeente Overbetuwe in procedure wordt gebracht. In deze nieuwsbrief vindt u meer over de grote lijnen van het plan, een overzicht van de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn gemaakt in de openbare vergadering van de dorpsraad op 9 maart en de vraag aan u of u zelf nog vragen of opmerkingen heeft over het plan. U kunt tot 25 maart uw opmerkingen en vragen aan ons toesturen per mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Als dorpsraad verzamelen wij alle vragen en opmerkingen en zullen deze aan Klok Bouw doorgeven. Ook zullen we overleg voeren met de actiegroep Kwellend Water, het waterschap en de projectleider van de gemeente voor Hoge Wei.

Het plan Hoge Wei in hoofdlijnen:

Er zijn een aantal schetsen van het plan bijgevoegd. Een ervan is het meest voor de hand liggend volgens Klok: het plan met de 68 woningen.

In grote lijnen is het plan als volgt:

 • Er komen tussen de 60 en 70 woningen,
 • Er komen drie ontsluitingen
 • Er komen zo laag mogelijke keermuren.
 • De zone langs de dijk blijft open.
 • Waterafvoer: In het bestaande maaiveld mag niet worden gegraven, dus komen er geen wadi’s. Het overtollig water wordt opgevangen onder de weg in een soort lavabed. Om het hele plan komt drainage (85 cm doorsnede) met aansluiting op de bestaande B-watergang bij de Dijkstraat.
 • De woningen worden maximaal 12 meter hoog, maar dat is exclusief ophoging van het huis dat nodig is om te voorkomen dat het met de voeten in het water komt te staan.
 • De samenstelling is 30% Sociale koop- en huurwoningen, 70% vrije sector woningen.
 • Het tijdplan: in de zomer 2016 wil Klok het bestemmingsplan in procedure brengen en aansluitend een inloopavond organiseren. Het plan wordt daarna afhankelijk van de verkoop in fases gebouwd.

Vragen, antwoorden en opmerkingen die tijdens de openbare vergadering aan de orde kwamen:

 • Hoe zit het met de woningen aan de Peperstraat, zijn die nog onderdeel van het plan? Ja, het plan voor die woningen is ongewijzigd. Daar zijn twee twee-onder-een-kap woningen gepland.
 • Als nog niet duidelijk is hoe het er uit komt te zien. Hoe kunnen we dan aangeven wat we er van vinden? Het is nog een schetsplan.
 • Hoe zit het met de reconstructie van de Peperstraat: die moet herzien worden als deze moet dienen als ontsluiting van de woonwijk? Reconstructie van de Peperstraat komt er, maar hoe dat er uit komt te zien is nog niet bekend. Volgens de wethouder moet er ook iets gebeuren met de sloten die destijds zijn weggehaald
 • Waarom zoveel woningen? Er is een afspraak met Klok Bouw dat zij 100 woningen mogen bouwen. Die kunnen niet meer allemaal op de Hoge Wei gerealiseerd worden, dus gaat de gemeente kijken waar Klok ook kan bouwen. Hoeveel woningen en waar dat is, is onbekend. Een bewoner merkt op dat in het Dorpsontwikkelplan (DOP) dat destijds is opgesteld een aantal van 60 woningen op Hoge Wei is genoemd.
 • Waar moeten we terecht als inwoners meer last krijgen van kwelwater door de bouw van Hoge Wei? Het advies kwam om de projectontwikkelaar een bankgarantie te laten afgeven, zodat er zekerheid dat eventuele claims kunnen worden uitbetaald.
 • Heeft de stedebouwkundige de tekeningen al gezien en zo ja, wat was zijn/haar reactie? Weinig lucht en groene ruimte.

De kernpunten in de reactie van Kwellend water zijn:

 • we vinden dat er op plangebied max 40 woningen gebouwd mogen worden. Het plangebied is immers kleiner geworden, dus moet de bebouwing op het overgebleven deel naar verhouding zijn, nu is de dichtheid veel te hoog.
 • De bouwhoogtes zijn veel hoger dan de rest van het dorp: dat is onacceptabel.
 • Bouwen in fases betekent: lang in de rommel, niet prettig voor omwonenden.
 • De gemeente zou de belangen van inwoners ook zeker moeten dienen, de indruk bestaat nu dat de gemeente meer aan de kant van de projectontwikkelaar staat.

We zijn benieuwd naar uw vragen en opmerkingen over het plan. Stuur ze per mail naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl uiterlijk 25 maart aanstaande.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − 9 =