Dorpsraad

Dorps- en wijkcoördinatie

Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente.

Dorpsraden en wijkplatforms
Bij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en wijkplatforms vaak een grote rol. De acht dorpsraden en drie wijkplatforms in onze gemeente bestaan uit groepen vrijwilligers. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Rol van de dorpsraden en wijkplatforms
Een dorpsraad of wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de burgers in eigen dorp of wijk. Het is belangrijk om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven.

De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn bijvoorbeeld:
– communiceren
– adviseren
– signaleren
vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk

Ondersteuning
De gemeente Overbetuwe is trots op haar dorpsraden en wijkplatforms en ondersteunt hen op de volgende manieren:

  • Bij de gemeente zijn drie dorps- en wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0481) 362 300 of via e-mail info@overbetuwe.nl;
  • Zij adviseren de dorpsraden en wijkplatforms, zij zijn hun vraagbaak en bezoeken ook hun vergaderingen. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen de besturen van gemeente en dorpsraad. Als dit nodig is, dan zorgt de gemeente voor ondersteuning door een opbouwwerker en/of jongerenwerker.

KernActiviteitenplannen 2010
Gemeente Overbetuwe heeft voor de elf kernen KernActiviteitenplannen opgesteld in juni 2010. Deze activiteitenplannen zijn samengesteld uit bestaande en bekende informatie van de afdelingen die te maken hebben met de elf kernen in Overbetuwe. De activiteitenplannen bevatten op zich geen nieuwe informatie, maar weerspiegelen de werkwijze vanuit de dorps- en wijkcoördinatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × een =