Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen

Omschrijving taakinhoud Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen.

Heeft te maken met
Verkeersmaatregelen bijv.
Knip in Griftdijk
Afsluiting Oosterhoutsedijk
Openbaar Vervoer met Nijmegen
Wijkraad Waalspronggebied