Informatie avond Rail Terminal Gelderland

Wanneer:
13 oktober 2020 @ 18:30 – 21:45
2020-10-13T18:30:00+02:00
2020-10-13T21:45:00+02:00
Waar:
Digitaal
Contact:
Provincie Gelderland

Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Ook het milieueffectrapport, het ontwerpbesluit hogere waarden voor de wet geluidshinder, en de ontwerpbesluiten van de vergunningen voor de Waterwet en Wet natuurbeheer liggen dan ter inzage. De stukken liggen zowel hier digitaal ter inzage als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom organiseren wij 2 online informatieavonden. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Door de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19, houden wij de inloopavonden digitaal. U kunt deze dus via uw computer bezoeken. Wij waarderen uw begrip hiervoor.

Hoe zien de avonden eruit?
Elke avond zijn er 2 online sessies. Deze gaan over de volgende onderwerpen:

  • sessie 1 van 18.30 – 20.00 uur: inpassingsplan, MER, geluid, externe veiligheid;
  • sessie 2 van 20.15 – 21.45 uur: natuur, landschap, water en definitief ontwerp.

Tijdens de sessies zitten er specialisten klaar die uw vragen mondeling beantwoorden. De vragen stelt u via de chatfunctie. U kunt de sessies via de digitale omgeving op elke gewenst moment betreden en verlaten. Net zoals op een fysieke inloopavond.

U kunt u hier aanmelden voor de sessies. Uiteraard mag u beide sessies op een avond bijwonen. Na uw aanmelding krijgt u eerst een bevestigingsmail dat u bent aangemeld en op vrijdag 9 oktober krijgt u nog een mail met een link naar de digitale omgeving en uitleg over de werking.

 

Dit is een bericht van de Provincie Gelderland.