de laatste ontwikkelingen in openbare vergadering dorpsraad op 27 mei aanstaande

Op de openbare vergadering van de dorpsraad op 27 mei aanstaande, zal de gemeente Overbetuwe meer vertellen over Park 15.

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Graag nodigen we u uit voor onze eerstvolgende openbare vergadering:


Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 27 mei 2015

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen openbare vergadering 25 maart 2015

3. Mededelingen

4. Ontwikkelingen rondom de A15, A15 Corridor

Toelichting door de gemeente Overbetuwe op de ontwikkelingen van Park 15, het Rail Overslagpunt, de windmolens in Overbetuwe langs de A15 en de verbreding van de A15.

5. Ontwikkelingen industrieterreinen rondom De Grift

Toelichting op de ontwikkeling van vier industrieterreinen rondom De Grift.

6. Ontwikkelingen Windmolenpark Nijmegen-Betuwe (De Grift)

Toelichting door Alex de Meijer (Gelderse Milieufederatie)

7. Voortgang werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

8. Rondvraag

9. Sluiting


Graag tot woensdag 27 mei,

namens de Dorpsraad Oosterhout,

Walter van Zoggel,

voorzitter

Secretarieel jaarverslag 2014

Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdag 7 januari is het jaarverslag voorgelezen.

In de bijlage hieronder is het verslag in te zien.

Secretarieel jaarverslag en Verslag van de jaarvergadering

Tijdens onze jaarvergadering van 19 februari j.l. hebben politieke partijen hun standpunten t.a.v. een aantal Oosterhoutse thema’s toegelicht: Lees meer

Informatieavond windpark, donderdag 13 februari 2014

Windpower Nijmegen organiseert een informatieavond op

donderdag 13 februari

om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel

(Honsvoet 2, Oosterhout).

Inloop vanaf 19.30 uur.

Deze avond is bedoeld om bewoners uit de wijde omgeving en andere geïnteresseerden inzicht

te geven in de resultaten van het MER, met onder andere verschillende inrichtingsvarianten

Zie de uitnodiging in onderstaande bijlage.

Vlag Dagen

Voor 2014 heeft de dorpsraad vastgelegd dat we op de volgende dagen de Dorpsraad vlaggen zullen ophangen:

  • 1 maart tot 4 maart:  Carnaval
  • 19 maart :Feest pastoor Boomers, 50 jaar priester 
  • 26 april: Koningsdag
  • 4/5 mei : Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
  • 15 t/m 18 juli: Vierdaagse 2014
  • augustus Ronde van Oosterhout
  • derde weekend september kermis en dodenherdenking

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht:

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden op de mogelijkheid gewezen om zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. Een groot gedeelte van Oosterhout, gemeente Overbetuwe, viel niet in het verspreidingsgebied. De brief sturen wij u daarom hierbij ter informatie toe.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Groet,

namens collega Sjon Debie,

Pieter-Jan de Jong

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht:

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden op de mogelijkheid gewezen om zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. Een groot gedeelte van Oosterhout, gemeente Overbetuwe, viel niet in het verspreidingsgebied. De brief sturen wij u daarom hierbij ter informatie toe.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Groet,

namens collega Sjon Debie,

Pieter-Jan de Jong

Voorbeeld Inspraakreactie Beeldkwaliteitsplan Hoge Wei

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een inspraakreactie op het beeldkwaliteitsplan voor de Hoge Wei.
Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.

Voorbeeld Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een zienzwijze op het ontwerp bestemmingplan voor de Hoge Wei.
Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.
Een eventueel beroep kan later alleen ingediend worden als U een zienswijze ingediend heeft.