Artikelen door Lea Kessel

Hart voor Oosterhout informatie

Beste dorpsgenoten en belangstellenden, Op 1 december verzamelden ruim 50 belangstellende dorpsgenoten zich voor de informatiebijeenkomst over het Hart voor Oosterhout. Johan Plamont van de dorpsraad heeft iedereen bijgepraat over het plan om samen het dorp te onderzoeken of en hoe een nieuw Hart voor Oosterhout er uit zou kunnen zien. Het Hart voor Oosterhout […]

Plan park Danenberg

Bij de openbare dorpsraadvergadering van 9 maart 2016 is een presentatie gegeven over het park Danenberg door Ido Borkent en Yvonne Kieft, een aantal sheets daarvan vind u hieronder. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpsraad secretaris@dorpsraadoosterhout.nl. Park Danenberg ligt tussen Oosterhout en Slijk Ewijk en […]

Plannen Hoge Wei

Begin februari heeft de projectontwikkelaar Klok een aantal leden van dorpsraad en kwellend water geïnformeerd over een nieuw bouwplan voor Hoge Wei. Dit plan is nog in de conceptfase en is dus nog niet formeel in procedure gebracht. Klok Bouw wil graag van ons als bewoners weten wat we er van vinden, voordat het plan […]

Verslag Algemene Leden Vergadering 13 januari 2016

Op 13 januari 2016 hebben we onze Jaarvergadering gehouden. De vergadering werd goed bezocht. Op de agenda stonden onder meer Begroting, Jaarrekening en Jaarverslag. Daarnaast hebben we ook inhoudelijke onderwerpen besproken, zoals de verkeersstructuur in de Waalsprong. Belangrijkste item voor Oosterhout is ‘de knip’ in de Griftdijk. Deze kan veel invloed hebben op onze inwoners. […]

Aankondiging openbare vergadering 2016 en nieuwjaarsreceptie

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 13 januari 2016 Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee Graag nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor deze vergadering. Agenda 1 Opening2 Notulen openbare vergadering 14 oktober 20153 Mededelingen4 Proces en stand van zaken verkeersstructuur WaalsprongToelichting […]

2 juli informatie avond windpark Nijmegen-Betuwe

Op donderdag 2 juli organiseert Windpark Nijmegen-Betuwe in het Dorpshuis De Schakel aan De Honsvoet 2 in Oosterhout een informatie avond over het windpark. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Teken de petitie voor subsidie voor ons Dorpshart!

Helaas grijpt Oosterhout naast de subsidie voor een hernieuwd dorpshart in Oosterhout. Het verzoek dat de dorpsraad heeft voldoet aan de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, maar de subsidiepot is te klein. 16 Initiatieven, waaronder het onze, vallen daardoor buiten de boot. Het bestuur van de kleine kernen Gelderland (DKK) wil ons […]

Samenstelling en taakgroepen dorpsraad

Taakverdeling: Voorzitter: Walter van ZoggelVicevoorzitter: Cor van der HorstPenningmeester: Camiel ThijssenSecretaris: Mariël de VriesBestuursleden: Johan Plamont (tevens inkomend voorzitter), John Hendriks, Angela Maas en Caroline Spoelstra Contact: secretaris@dorpsraadoosterhout.nlPeperstraat 37, 6678AL OosterhoutE-mail: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl Verdeling aandachtsgebieden Aandachtsgebied Zorg en Welzijn Trefwoorden: gezondheidszorg, WMO, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen. Aanspreekpunt: Angela Maas en Caroline Spoelstra Aandachtsgebied Leefbaarheid en Veiligheid Trefwoorden: verkeer en […]

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Graag nodigen we u uit voor onze eerstvolgende openbare vergadering: Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 27 mei 2015 Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur Agenda 1. Opening 2. Notulen openbare vergadering 25 maart 2015 3. Mededelingen 4. Ontwikkelingen rondom de A15, A15 Corridor Toelichting door […]