Artikelen door Camiel Thijssen

Informatieavond windpark, donderdag 13 februari 2014

Windpower Nijmegen organiseert een informatieavond op donderdag 13 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel (Honsvoet 2, Oosterhout). Inloop vanaf 19.30 uur. Deze avond is bedoeld om bewoners uit de wijde omgeving en andere geïnteresseerden inzicht te geven in de resultaten van het MER, met onder andere verschillende inrichtingsvarianten Zie de uitnodiging in onderstaande […]

Vlag Dagen

Voor 2014 heeft de dorpsraad vastgelegd dat we op de volgende dagen de Dorpsraad vlaggen zullen ophangen: 1 maart tot 4 maart:  Carnaval 19 maart :Feest pastoor Boomers, 50 jaar priester  26 april: Koningsdag 4/5 mei : Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 15 t/m 18 juli: Vierdaagse 2014 augustus Ronde van Oosterhout derde weekend september kermis en dodenherdenking

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht: De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden […]

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht: De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden […]

Voorbeeld Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een zienzwijze op het ontwerp bestemmingplan voor de Hoge Wei.Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.Een eventueel beroep kan later alleen ingediend worden als U een zienswijze ingediend heeft.

Dorpsraad

Onder het kopje Dorps- en wijkcoördinatie vind u uitleg over hoe gemeente Overbetuwe en de dorps- en wijkraden samenwerken. De Dorpsraad Oosterhout is als volgt samengesteld: Johan Plamont (voorzitter) Mariël de Vries (secretaris) Camiel Thijssen (penningmeester) Cor van der Horst (vice voorzitter) Caroline Spoelstra Walter van Zoggel (aftredend januari 2016) John Hendriks (aftredend januari 2016)

Dorpsraadfonds

Als u aanspraak wilt maken op het Dorpsraadfonds, dan kunt u bijgevoegde formulier gebruiken. U kunt het daarna bij het secretariaat inleveren (adres zie Dorpsgeluiden), of emailen naar bestuur@dorpsraadoosterhout.nl.