Artikelen door Camiel Thijssen

Voorbeeld Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een zienzwijze op het ontwerp bestemmingplan voor de Hoge Wei.Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.Een eventueel beroep kan later alleen ingediend worden als U een zienswijze ingediend heeft.

Dorpsraad

Onder het kopje Dorps- en wijkcoördinatie vind u uitleg over hoe gemeente Overbetuwe en de dorps- en wijkraden samenwerken. De Dorpsraad Oosterhout is als volgt samengesteld: Johan Plamont (voorzitter) Mariël de Vries (secretaris) Camiel Thijssen (penningmeester) Cor van der Horst (vice voorzitter) Caroline Spoelstra Walter van Zoggel (aftredend januari 2016) John Hendriks (aftredend januari 2016)

Dorpsraadfonds

Als u aanspraak wilt maken op het Dorpsraadfonds, dan kunt u bijgevoegde formulier gebruiken. U kunt het daarna bij het secretariaat inleveren (adres zie Dorpsgeluiden), of emailen naar bestuur@dorpsraadoosterhout.nl.

Bestemmingsplan Groot Oosterhout van kracht

Groen licht voor tweede grote bouwlocatie (6 januari 2011) Onlangs is het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Oosterhout van kracht geworden. Dat maakt de bouw van circa 1500 woningen mogelijk ten oosten van de Griftdijk. De voorbereidende activiteiten zijn al gestart; de bouwwerkzaamheden starten begin volgend jaar. http://www.waalsprong.nl/news_detail.asp?news_id=712