Artikelen door admin

Jaarverslag dorpsraad 2016

Jaarverslag dorpsraad Oosterhout 2016 De vereniging Wat is ons doel? Het doel van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Oosterhout. Dat doen we door goed te luisteren naar wat inwoners vinden en wat zij voor ideeën hebben. Daar waar mogelijk legt de dorpsraad verbindingen tussen inwoners en organisaties. Het dorp leefbaar is […]

Hoge Wei: informatieavond over waterhuishouding door Klok Bouw

Informatie over waterhuishoudingplan Hoge Wei voor omwonenden Klok Bouwontwikkeling heeft alle omwonenden van plan Hoge Wei op verzoek van de dorpsraad uitgenodigd voor een informatie avond over de waterhuishouding van het nieuwbouwplan op 9 november. Deze avond was druk bezocht door zo’n 50 omwonenden. De rapporten die op 9 november zijn toegelicht zijn bijgevoegd en […]

Verslag dorpsraad 28 september 2016

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout Datum: woensdag 28 september 2016 Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout 1. Opening Johan opent de vergadering. De opkomst is hoog, maar met extra stoelen heeft iedereen een plekje. 2. Notulen openbare vergadering 6 juli 2016 De notulen van 6 juli komen volgende week in de dorpsgeluiden, […]

Verslag dorpsraad 6 juli 2016

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 6 juli 2016 Thema: openbaar vervoer 1 Opening Johan heet iedereen welkom. Thema van vanavond is Openbaar Vervoer. 2 Notulen openbare vergadering 18 mei 2016 Notulen worden vastgesteld.  3 Mededelingen Johan heeft ingesproken over de knip op de Grifdijk. We willen graag dat de knip voor het vrachtverkeer wordt verplaatst en […]

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 mei 2016

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout Datum: woensdag 18 mei 2016 Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout Aanwezig: 26 mensen volgens aanwezigheidslijst 1. Opening Johan heet vooral de mensen uit Nijmegen welkom: Inge van de Hoogen en Sjon Debie en uit Overbetuwe Anton Siedenburg, Roger Jakobs en Wijnte Hol. 2. Notulen openbare vergadering […]

Dorpsraad

Dorps- en wijkcoördinatie Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente. Dorpsraden en wijkplatformsBij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en […]

Taakgroepen Overzicht

Zorg en Welzijn: gezondheidszorg, WMO, jeugd- en jongerenwerk, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen Leefbaarheid en Veiligheid: verkeer en openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbaar groen en culturele uitingen, monumenten, evenementen, vlaggen Verenigingen en Onderwijs: verenigingen, dorpshuis De Schakel, verenigingsgebouw Ons Huis, brede school, buitenschoolse opvang, CSO Wonen en Ruimtelijke ontwikkelingen: structuur- en bestemmingsplannen, ontwikkelingen in directe leefomgeving (uiterwaarden, […]

Communicatie

Omschrijving taakinhoud Communicatie. Heeft te maken metDorpsgeluidenDe GelderlanderRadio/TV GelderlandContacten met Gem. OverbetuweEventuele mededelingen huis-aan-huis