Dorpsraad Oosterhout

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Verslag dorpsraad 6 juli 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 6 juli 2016

Thema: openbaar vervoer

1 Opening

Johan heet iedereen welkom. Thema van vanavond is Openbaar Vervoer.

2 Notulen openbare vergadering 18 mei 2016

Notulen worden vastgesteld.

 3 Mededelingen

Johan heeft ingesproken over de knip op de Grifdijk. We willen graag dat de knip voor het vrachtverkeer wordt verplaatst en dat Oosterhouters ontheffing kunnen vragen voor de knip op de Griftdijk (en niet alleen de mensen in Nijmegen). Frans Spaan: is er wel overleg geweest tussen de wethouders van Overbetuwe en Nijmegen? Indruk bestaat bij hem dat dit niet is gebeurd. Informatieavonden hierover zijn al geweest. De discussie die nog speelt is wat er met de Dorpsensingel gaat gebeuren. We hopen dat wat we als dorpsraad in hebben gesproken effect zal hebben.

 4 Openbaar vervoer, stel dat het er niet meer is, wat dan?

Begin van proces over toekomst lijnen rondom Oosterhout

Vanavond zijn Eric Mes vanuit provincie Gelderland, Rob Jansen en Henk Jansen van Breng en Vincent Dinnissen van de gemeente Overbetuwe aanwezig. Vincent Dinnissen is beleidsmedewerker van de gemeente Overbetuwe. Hij geeft aan: We zitten aan begin van het proces en we willen graag inbreng van de bewoners van Oosterhout. Er zijn nog geen besluiten genomen. Provincie is in gesprek met gemeente en gebruikers over OV. Je hebt lijn 331, dat is een HOV lijn (HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Dan heb je nog een flexnet, dat de zijn de lijnen met minder reizigers, lijnen 35 en lijn 3 zijn twee van dat soort lijnen. Eric Mes (Consessiemanager van de provincie) vult aan: we gaan kijken hoe we OV op voldoende niveau kunnen krijgen. Vanuit provincie komt een OV visie:  De wereld verandert, en mobiliteit is anders. Vroeger reisde men met een vast stramien met 5 dagen in de week. Nu is dat een stuk minder. Financiën gaan anders: Het Rijk bevriest de bijdrage aan provincie voor OV. De provincie maakt afspraken met Breng en heeft een contract met Breng tot 2023. De kosten van Breng stijgen, maar inkomsten dus niet. Het gebruik van lijn 331 neemt toe, de lijnen die minder bezet zijn worden nog minder druk. Een van de lijnen die het niet goed doet: (20 tot 30 reizigers per dag) is lijn 3. Deze lijn is een van minst bezette lijnen van de provincie. Logisch dat de vraag komt: kan het anders. Als het geld voor deze lijn elders word ingezet kunnen wellicht meer reizigers worden geholpen. Maar het zijn er 30, dus daar moeten we dan wel voor een goede oplossing zorgen. Ge Berns: de voorzieningen lopen terug en de Provincie is schatrijk. De bus rijdt vaak door omdat ie vol is….Op andere momenten is de bus idd leeg. Eric: Het geld van de provincie is echter niet structureel beschikbaar, dus op een gegeven moment is de pot leeg. Volgens Breng is daarmee het schrappen van lijnen een politieke keuze.

Zomerdienstregeling: Rob Jansen (Breng): er komt een zomerdienstregeling. Rob laat zien dat er een stuk minder wordt gereisd in de zomer. Voor ons betekent het dat lijn 331 van af 24 juli tot 4 september niet meer 4x per uur rijdt, maar 2x per uur. De rest blijft hetzelfde. (dus lijn 3 en 35 blijven hetzelfde). Wat aan de minder bezette lijnen kan worden bezuinigd kan worden geïnvesteerd in de lijnen die belangrijk zijn. Het aantal km/s dat gereisd wordt neemt toe. In vier jaar van 12.500.000 naar 14.000.000 km’s.

Ge Berns: De kaartautomaat in de bus doet het vaak niet. Ook is er een taxibusje met grote regelmaat. Dan reis je goedkoop.

De Oosterhoutse lijnen: De aantallen reizigers van lijn 3, lijn 14 en 331 stijgen. Aantal kms’ is van 20.000 naar bijna 40.000, maar die stijging is te danken aan de mensen die in Nijmegen instappen en verderop in Nijmegen weer uitstappen. Als je alle lijnen vergelijkt, dan zie je dat lijn 3 bij de 5 minst renderende lijnen van Breng hoort.  Een groot deel van het traject is gelijk met andere buslijnen. Juist waar hij de enige bus is, zijn weinig instappers.

Alternatieven voor lijn 3 Oplossing zou kunnen zijn: buurtbus. Buurtbus zou veel meer halteplaatsen kunnen hebben, ook op verzoek voor je eigen deur of aan het einde van je eigen straat. De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers Deze bus rijdt niet op dezelfde lijn als de andere bussen (is concurrentie). Van station Lent rijd je dan door Nijmegen Noord via het dorp Oosterhout naar Slijk Ewijk.  Bij station Lent komen 14,15,13, 331, 300, dus een keur aan lijnen die van daar naar het centrum gaan. 's Avonds is de buurtbus er niet? ’s Avonds lukt, maar laat op de avond en in weekend niet.

Kosten OV: Kosten OV worden voor 60% door provincie betaald en 40% door reizigers. Een andere oplossing kan zijn om de frequentie van de bus omlaag brengen. In Zevenaar is de frequentie omlaag gegaan maar uiteindelijk is de lijn wel vervallen. In Wijchen zijn er 3 tot 4 buurtbussen. De groei zit er in mensen die het vertrouwd vinden. Er zijn nieuwe reizigers bijgekomen, ook vanwege het contact met vrijwilligers. Het praat zich rond. 400 Tot 450 reizigers per maand heb je nodig voor de buurtbus om te overleven. In het Rijk van Nijmegen gaat het zo goed, dat het bijna weer nodig is om een gewone bus te laten rijden. Je bouwt wat op met z’n allen.Op een buurtbus zit een bestuur die de lijn moet exploiteren en het kost minimaal 30 chauffeurs/vrijwilligers om de bus te laten rijden. Breng zorgt voor de bus, voor verzekeringen etc. Met gewoon rijbewijs mag je een buurtbus rijden maar je krijgt ook een aanvullend opleiding. De ervaringen met buurtbussen elders zijn goed.

 Aan de hand van een paar stellingen komt het volgende uit de discussie daarover:

Wie gebruikt het OV en waarvoor?

 • Forenzen (structureel), zowel richting Arnhem als Nijmegen
 • Scholieren en studenten (structureel) al dan niet via fiets of bus naar andere OV
 • Cliënten zorgboerderij (structureel): met busje van benzinepomp naar Oosterhoutsestraat
 • Senioren (incidenteel) naar ziekenhuis (waalsprong) of huisartsenpost

Wat wijzigt er in de toekomst?

 • Meer werknemers voor Park 15, hoe gaan zij reizen?
 • Waalsprong raakt voller, hoe reizen de nieuwe bewoners
 • Nieuwe locatie CWZ en meer bezoekers daar
 • Wat hebbend de werkzaamheden aan de Waalbrug voor consequenties
 • Komt er nog een halte bij de Ovatonde?

Stel er is geen OV meer, wat moet er dan voor wie gebeuren?

 • Bij een buurtbus is het nog steeds de vraag hoe je later op de avond thuis moet komen
 • Meer de auto gebruiken
 • Fietsen naar station of bushalte

Dit zijn alternatieven voor bepaalde groepen mensen, maar niet voor senioren die niet kunnen fietsen en/of mensen zonder auto of rijbewijs en een beperkte beurs in verhouding tot hun reisbehoefte.

Wat kunnen we zelf doen als er geen OV meer zou zijn?

 • Zorgen dat Provincie meer geld bijlegt en OV behouden
 • Doortrekken van de busbaan in Nijmegen Noord, zodat er een korte en snelle verbinding voor overig OV komt
 • Buurtbus
 • Een grotere, bestaande lijn, door Oosterhout laten rijden (via Stationsstraat, Vredesplein en Dorpsstraat, Waaldijk, Groenestraat)
 • Meerijden met dorpsgenoten
 • Vervoersdienst inschakelen (die is er al)
 • Taxi nemen
 • Vrijwilliger vragen (buurman, ouders)

 Omdat de aanwezigen niet direct een doorsnee is van de gebruikers van het OV, wordt voorgesteld een keer een enquête te houden onder bewoners.

 5 Opvang statushouders in Valburg en Oosterhout

Johan stelt Hans Saris voor. Hij komt wat vertellen over het initiatief dat hij met 4WD suppporting heeft opgezet om onder meer statushouders op te vangen en te helpen integreren.

Hans:

Het ontstaan van 4WD supporting Bosnia

Wij (samen met Jolande Saat en Jacqueline Zwijnen) zijn het bestuur van stichting 4WD supporting. Wij werden gevraagd om hulpgoederen te vervoeren naar Bosnië. We schrokken van wat we daar aantroffen, mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden ook vanwege oorlog. Er werken nu 20 tot 30 mensen die hulpgoederen naar Bosnië brengen, daarnaast helpen ze ook met het installeren van ziekenhuisapparatuur en inrichting van woningen. Er ging steeds meer tijd in zitten. Dat is de reden dat er een bestuur in het leven is geroepen om de taken wat te verdelen. Er wordt goed voorbereid en de plekken waar ze geweest zijn worden bezocht om te kijken hoe het gaat en wat er is gebeurd met de eerder verleende hulp en gaan ze kijken naar mogelijk nieuwe projecten. Ze kijken waar perspectief mogelijk is. Basis is het magazijn.

 Hulpgoederen en het magazijn

Bij het magazijn werken 5 tot 10 vrijwilligers. Zij verzamelen goederen en halen ze op bij mensen, repareren de goederen, wegen ze en geven ze het een plek en dat wordt digitaal vastgelegd zodat ze weten waar alles staat. Veel gaat naar Bosnië. De mensen die werken in het magazijn zijn mensen met een beperking en die heel veel plezier en voldoening hebben van het werken daar. Welke hulpgoederen hebben we het over: huisraad, kleine meubels, bedden matrassen, kleding, speelgoed, incontinentiemateriaal, maandverband.

Voedsel is lastig (omdat het aan veel meer regels gebonden is). Financieel kun je ook ondersteunen.

Statushouders

We blijven aan het brainstormen: de mensen die we eerst daar hielpen, komen nu naar hier. We willen ze hier ook helpen, we zijn in gesprek met gemeente om ook vluchtelingen hier te helpen. We zoeken een groter magazijn met een keuken, kantine, sanitair etc. We blijven dan ook Bosnië helpen, maar we willen ook hier mensen gaan verbinden: vluchtelingen, maar ook mensen met een beperking of mensen die het moeilijk hebben. Dat kunnen ook mensen in de bijstand zijn. De Gemeente weet welke mensen geholpen zullen zijn. 4WD kan de mensen helpen met goederen, maar we verlangen ook wat terug: wederkerigheid. Dat kan een dag meehelpen in het magazijn zijn, maar ook een keer een pan soep klaarmaken voor de vrijwilligers. Buddy’s kunnen vluchtelingen helpen, maar ook oudere mensen. Die buddy’s zijn belangrijk, die weten wat er leeft bij een gezin en weten ook waar een gezin mee geholpen kan zijn. Iedereen is dus een vrijwilliger. We verwachten dat ze enthousiast zijn en dat iedereen elkaar respecteert.

Hans geeft aan dat ze graag statushouders een stageplek geven. Hans geeft voorbeeld van Zaïd die ‘groeit’ als aankomend automonteur. Met als doel dat Zaïd een vak leert en straks een baan kan vinden.

 Threes Jansen is zo’n buddy in Oosterhout. Hans ziet dat buddy’s vaak zelf ook behoefte hebben aan een stukje ondersteuning. Hans roept iedereen op om zich ook aan te melden om iets te doen. Dat hoeft niet te betekenen dat je meteen wat doet, maar je wordt wel constant geïnformeerd over de stand van zaken. En je blijft geïnformeerd. Ook wil Hans de mensen bij elkaar brengen die buddy zijn, zodat ze ook in contact kunnen komen met elkaar en elkaar kunnen ondersteunen.

 Vrijwilliger worden of financiële steun bieden? Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle cijfers kun je ook op de site www.stichting4wdsupportingbosnia.nl vinden.

6  Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Op 5 juli hebben we als dorpsraad met direct omwonenden aan tafel gezeten om het plan te bespreken. Gisteravond is besloten dat er vanuit de omwonenden met een alternatief plan wordt gekomen. Hoge wei II is nog niets over bekend. Nu dat de grond van de gemeente is is het ook van belang dat de gemeente de grond enigszins onderhoudt. Op dit moment kun je er met een machine niet op. Het wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. Kan het niet verpacht worden?

 Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Geen bijzonderheden.

 7 Rondvraag

Onlangs was de Opening van de Oosterhoutse uiterwaarden. Daar is helaas geen uitnodiging van ontvangen. Alles in de uitwaarden is in elk geval inmiddels openbaar.  Goede zaak!

 8 Sluiting

Johan bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Contact: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Leden Menu

We hebben 15 gasten online
Aantal unieke bezoekers:
Wie bezoekt deze website? ==> Statistieken